Projekt nr 00049
Guten Tag, szukam pracy na wakacje!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Guten Tag,   

Łowicz to małe miasto, położone w centralnej Polsce. Znajduje się tu jeden z dwóch, istniejących w Europie trójkątnych rynków, tylko z rynkiem pracy trochę gorzej. 

     Prezentowany poniżej projekt, jest kontynuacją realizowanych przez moich uczniów przedsięwzięć w ramach nauczania języka niemieckiego, których myślą przewodnią jest odpowiedź na pytanie: "Jak znajomość języka niemieckiego ułatwi mi w przyszłości znalezienie pracy". I taki właśnie tytuł nosił pierwszy z realizowanych przez nas w zeszłym roku szkolnym, projektów edukacyjnych. Nazwa wzbogacona była wtedy o słowa "... w mojej najbliższej okolicy". W drugim semestrze 2011/ 2012 "okolicę" zamieniliśmy na "Polskę" i zajęliśmy się realizacją projektu "Studiuj z kasą" Była to kolejna próba odpowiedzi, tym razem na nieco inne pytanie: "Czy znajomość języka niemieckiego umożliwi mi samodzielne utrzymanie się w okresie studiowania na terenie Polski". W tym celu przez dwa miesiące badaliśmy rynek pracy dla niemiecko- języcznych przewodników ruchu turystycznego  w czterech dużych miastach: Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu.

Zachęceni pozytywnymi doświadczeniami opracowaliśmy projekt pt. "Guten Tag, szukam pracy na wakacje!", który zgłaszamy do tej edycji konkursu, organizowanego przez Nową Erę. Przedsięwzięcie polegać będzie na szukaniu wakacyjnego "jobu" w Berlinie. Udział weźmie pięć tegorocznych maturzystek, które wykazały się, przez trzy lata obecności w naszej szkole, dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz popularyzacji pracy metodą projektu w ramach nauczania języka niemieckiego, a do tego wybrały jako przedmiot maturalny język niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Wyróżniliśmy trzy główne etapy realizacji przedsięwzięcia:

- Na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem uczennice śledzą za pomocą internetu ogłoszenia w "Berliner Tageszeitung"

(http://www.berlinertageszeitung.de/Jobsuche) , umawiają się na rozmowę kwalifikacyjną i przygotowują się do niej.

- Organizują dwudniowy wyjazd do Berlina, celem spotkania z ewentualnym pracodawcą, kupują bilety kolejowe, sieciówki miejskie oraz  rezerwują noclegi i wyżywienie ( adres strony internetowej hotelu: http://www.baxpax.de ).

- Pobyt w stolicy Niemiec i podjęcie próby otrzymania pracy. Na wszystkie rozmowy w sprawie pracy jeździmy wspólnie, wspieramy się wzajemnie językowo i duchowo.

Uczennicom we wszystkich działaniach towarzyszy nauczyciel- opiekun projektu, który udziela wskazówek, wspomaga w działaniach oraz sprawuje opiekę nad uczestniczkami.   

Cele projektu

Sformułowane w sposób niestandardowy:

Inwestuj w siebie!

Nie ograniczaj się do angielskiego!

Ucz się niemieckiego!

Zrzeszaj się w grupie!

Pracuj projektem!

Bądź kreatywny!

Wykaż się przedsiębiorczością!

Uwierz w siebie!

Zarabiaj na wiedzy!

Ciesz się sukcesem!

Elementy unikatowe

     Produktem finalnym naszych projektów nie są piękne pracownie lub pomysłowe pomoce dydaktyczne. Ktoś mógłby zarzucić, że nie pozostaje po ich zrealizowaniu widoczny, namacalny efekt. Ale jest to mylny pogląd. W wyniku przeprowadzania tego typu akcji, jej uczestnik otrzymuje "wędkę", na którą może, jeśli tylko chce coś "złapać". Inwestycja w człowieka jest czymś unikatowym. Pozwala uwierzyć w siebie, daje to, co w danym momencie jest potrzebne, w tym przypadku pracę na wakacje.

Popularność znajomości niemieckiego, jako języka obcego wsród młodzieży maleje. Jak nauczyciel szkoły średniej ma zachęcić do nauki tego przedmiotu. Musi pokazać, że ta umiejętność - czyli znajomość języka niemieckiego - zapewni pracę. W wieku 18- 20 lat myśli się o tym problemie już bardzo poważnie. Stąd pomysł, aby wszystkie nasze projekty edukacyjne w nauczaniu języka niemieckiego opierały sie na "kapitale ludzkim".

W przypadku realizacji przedsięwzięć w rodzaju w/w projektów, uczniowie muszą wykazać się wiedzą, nie tylko z dziedziny znajomości języka obcego, ale także talentem przedsiębiorczości. Do przeprowadzenia założonych zadań potrzebne są fundusze. Rola przewidziana dla uczestników, to pozyskiwanie sponsorów, celem sfinansowania prac.

Reprezentujemy środowisko szkół średnich i pracujemy metodą projektu nie dlatego, iż obliguje nas do tego program nauczania, ale ze względu na wiarę w jej skuteczność.

Naszymi działaniami obejmujemy zawsze niewielką liczbę osób.  (Wyjątek to "Milusińscy pracodawcy", projekt, który zakłada popularyzację języka niemieckiego wśród najmłodszych z zaprzyjaźnionego przedszkola. Tutaj angażuje się cała klasa.) Wynika to ze specyfiki tematów. Nie mamy więc szans, w tej części konkursu, która przyznaje profity za "klikanie". Dlatego cieszymy się nową formułą zmagań, dającą "zielone światło" projektom, zbliżonym charakterem do naszego przedsięwzięcia. 

W przypadku zainteresowania naszymi działaniami, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, dokumentującej pasjonującą pracę projektem. Znależć tu można informacje na temat wszystkich zrealizowanych przez nas przedsięwzięć, wzbogacone w nagrania CD i DVD. Pasjonatów języka niemieckiego zachęcamy do  korzystania ze zgromadzonych materiałów. Polecamy przyjrzenie się tematyce prewencji narkomanii wśród młodzieży i wysłuchanie nagrodzonego w ogólnopolskim konkursie utworu muzycznego, własnej kompozycji jednej z naszych uczennic pt. "Ćmy zmierzchnice" . Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy!!! Razem łatwiej i ciekawiej!!!

adres strony:    http://projektarbeit.republika.pl

Miejsce i czas realizacji

Berlin, 11- 12 czerwca 2012

Nauczyciel - opiekun, biorąc udział w wyjeździe do Berlina, organizowanym w tym roku szkolnym dla laureatów konkursu "Zusammen 10" przez Instytut Goethego w Warszawie, uzyskał matriały i nabył umiejętności, które w realizacji tego projektu mogą być bardzo pomocne. Posiadamy już plany miasta i informacje o tanich miejscach noclegowych, polecanych przez firmę Visit Berlin, współorganizatora wyjazdu.

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na organizację wyjazdu do Berlina. W przeliczeniu na walutę euro, 2000 zł wyniesie około 460 E. Uwzględnić należy:

-zakup biletów kolejowych pociągu relacji Berlin Expres (cena biletu grupowego w obydwie strony, cena 5x52=260 euro)

-zakup sieciówek miejskich (cena 5x10=50 euro)

-nocleg ze śniadaniem (pokój 6 - osobowy cena 60 euro)

-wyżywienie 90 euro

Koszty związane z wyjazdem nauczyciela- opiekuna projektu pokryje Rada Rodziców naszej szkoły.

Poniżej zamieszczamy pliki dyplomów oraz artykułów lokalnej prasy, które dokumentują nasze osiągnięcia nie tylko w pracy metodą projektu. Więcej informacji na temat naszej działalności i sukcesów (a mamy się czym pochwalić), można znaleźć na stronie internetowej, której adres został podany powyżej.

Poniżej prezentowany plik to film, w którym uczennice opowiadają o swoich doświadczeniach z realizacji jednego z naszych projektów, zatytułowanego "Studiuj z kasą". Warto zobaczyć!!!

link do filmu:    http://projektarbeit.republika.pl/studieren.htm

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu , Łowicz

Adres szkoły:
Ułańska 2, 99-400
Łowicz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone