Projekt nr 00204
Przejście Wenus na tle tarczy Słońca - ostatni raz w tym stuleciu...

Projekt edukacyjny

Opis projektu

          Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie to szkoła do której uczęszcza zaledwie 167 uczniów z terenów wiejskich. Uczniowie mają ograniczony dostęp do różnego rodzaju zajęć umożliwiających im rozwijanie swoich zainteresowań. Dlatego właśnie w naszej szkole proponujemy różne formy rozwijania zainteresowań uczniów, organizujemy Dzień Odkrywania Talentów w różnych kategoriach, co roku organizujemy Szkolny Turniej o tytuł Gimnazjalisty z klasą dla ucznia o dużym zasobie wiedzy ogólnej oraz wysokiej kulturze osobistej, któremu nie jest obcy savoir-vivre. Staramy się stwarzać różne możliwości wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.

        Jedną z takich propozycji jest udział młodzieży w zajęciach koła fizycznego, na których poszerzamy wiadomości z fizyki i astronomii. Astronomia niestety prawie zniknęła z podstawy programowej w gimnazjum, a szkoda bo to zachwycająca nauka , pozwalająca zgłębiać tajemnice Wszechświata. Pokazanie niezwykłych, często bardzo rzadkich zjawisk astronomicznych pozwala oderwać młodzież od bezsensownych gier komputerowych, wzbudzić pragnienie poznawania otaczającego świata oraz zwiększyć zainteresowanie naukami ścisłymi, dzięki temu więcej osób będzie kończyło kierunki inżynierskie.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne, przy współpracy portalu internetowego Astronomia.pl organizują akcję oświatową i popularyzatorską o nazwie Program VT-2012. Oficjalna strona programu vt2012.astronomia.pl. 

        Chcemy dołączyć do grona miłośników astronomii.

        Przejście Wenus na tle tarczy Słońca to bardzo rzadkie zjawisko, które odbywa się co 243 lata. W tym roku będzie ono miało miejsce 6 czerwca, a następne 10 grudnia 2117 roku.

           6 czerwca 2012 r. zobaczymy ostatnie przejście Wenus na tle tarczy Słońca w tym stuleciu!

W ramch projektu chcemy przeprowadzić obserwcję tego niezwykłego zjawiska metodą projekcyjną, czyli poprzez rzutowanie obrazu tarczy Słońca na ekran za pomocą teleskopu. Młodzież pozna sposoby obserwacji obiektów astronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa obserwcji Słońca. Będzie to również lekcja odpowiedzialności i dyscypliny.

Wszystkie obserwacje obiektów widocznych na niebie w pobliżu Słońca są NIEBEZPIECZNE! Jeżeli nie jesteś profesjonalnym obserwatorem Słońca, obserwuj przejście Wenus wyłącznie metodą projekcyjną, czyli rzutując obraz Słońca na ekran. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzi do utraty wzroku!

Chcemy przybliżyć tematykę astronomii szerszemu gronu młodzieży, poprzez zaproszenie na prelekcję pt. Przejście Wenus 2012, symulację tego zjawiska oraz do wspólnej obserwacji przejścia Wenus przed tarczą Słońca na żywo, projekcję filmów o Układzie Słonecznym, ze szczególnym uwzględnieniem Słońca (jego aktywności przypadającej na ten rok) oraz planety Wenus. Dysponujemy bardzo ciekawymi filmami dla młodzieży  nagrywanymi przy udziale naukowców z NASA. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs astronomiczny.

Cele projektu

           W ramach projektu uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu astronomii. Poznają zasady bezpieczeństa podczas obserwacji obiektów astronomicznych, w tym Słońca.

         Istotną korzyścią udziału w projekcie będzie wzrost samooceny uczniów, satysfakcja  uczestnictwa w czymś ważnym i niezwykłym. Zwiększenie świadomości o potrzebie wzajemnej współpracy w grupie i odpowiedzialności za nią, za wspólne osiąganie celów oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do poszerzania wiedzy ( wyszukiwanie informacji do realizacji projektu na stronach internetowych), do tworzenia prezentacji multimedialnej.   

Elementy unikatowe

          Spektakularne i niezwykle łatwe do obserwowania zjawisko przejścia Wenus na tle Słońca jest wyśmienitą okazją dla zorganizowania szkolnych i środowiskowych obserwacji, pokazów, pikników astronomicznych, konkursów, prelekcji oraz spotkań - a taki właśnie jest nasz zamysł. Jest to okazja do zainteresowania młodych astronomią , naukami ścisłymi.

        Gimnazjum to czas kiedy uczniowie podejmują pierwsze życiowe wybory, może właśnie dzięki takim akcjom, będziemy mieli w przyszłości więcej naukowców i inżynierów.

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Kwiecień - czerwiec 2012r.

Wykorzystanie grantu

        Przeprowadzenie obserwcji przejścia Wenus na tle tarczy Słońca "na żywo" wymaga odpowiedniego sprzętu. W naszej pracowni dysponujemy teleskopem Astar 600/50, a ewentualna wygrana umożliwiłaby nam zakup teleskopu o lepszych parametrach.

       Wzbogacilibyśmy również naszą pracownię o rzutnik multimedialny do  projekcji filmów oraz do przedstawienia prezentacji.

        Uzyskany grant przeznaczylibyśmy także na zakup nagród dla laureatów konkursu astronomicznego.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im.kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie, Troszyn

Adres szkoły:
Gajowa 1, 07-405
Troszyn

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone