Projekt nr 00163
NASZA POLSKA

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie

I zakorzeniam, […]

Z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb 

Karol Wojtyła Myśląc Ojczyzna

Interdyscyplinarny projekt „Nasza Polska” jest wspólnym pomysłem uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli. Powstał jako wniosek z  debaty dotyczącej zagospodarowania znajdującego się przed szkołą rozległego trawnika.

Na gimnazjalnym skwerze o wymiarach 10 m x 10 m przygotowane zostaną kontury Polski, a w nich wyznaczone koryta Wisły i Odry, w które następnie wpompujemy wodę płynącą najzupełniej naturalnie z naszych gór – wspólnym trudem wzniesionych z równie naturalnych kamieni i głazów. Całość uzupełniona zostanie charakterystyczną dla poszczególnych regionów, różnorodną roślinnością oraz oznaczeniami szczególnie ważnych w Polsce miejsc; przyjemnie będzie spojrzeć na zabytki uhonorowane przez UNESCO czy też narodowe parki i rezerwaty. Jako szkoła nosząca imię Jana Pawła II, naszą mapę ozdobimy oznaczeniami miejsc pielgrzymek Ojca Świętego. Efekty naszych działań będzie można podziwiać z przylegającego do modelu Polski chodnika – powstałego również w ich ramach. Kto zechce, z punktu widzenia efektownie oznaczonych krajów sąsiednich – zapozna się z zaletami naszego projektu podanymi w specjalnych gablotach edukacyjnych. Wykonana wcześniej makieta projektu w skali 1 :10 (zdjecia w załącznikach) uwidacznia ogrom prac, które są już realizowane i potrwają do 15 czerwca.

Wykonawcami projektu „Nasza Polska” są uczniowie klas trzecich podzieleni na 22 zespoły projektowe:

-          geograficzny

-          fizyczny

-          języków obcych

-          robót ziemnych

-          prac fizycznych

-          biologiczny

-          promujący projekt

-          historyczny

-          chemiczny

-          planowania, komunikacji i koordynacji

-          prac porządkowych

-          ekonomiczny - poszukujący sponsorów

-          plastyczno – artystyczny

-          poprawności językowej

-          dokumentujący

-          zaopatrzenia

-          informatyczny

 Zespoły te będą pracowały pod opieką 22 nauczycieli i 6 koordynatorów tematycznych.

Przebiegającą według precyzyjnie opracowanego harmonogramu realizację projektu na bieżąco będą monitorować – przy użyciu technik multimedialnych – odpowiedzialny za to zespół oraz strona internetowa naszej szkoły i gimnazjalna gazetka. Informacje o postępie prac będą na bieżąco przekazywane prasie lokalnej. Na uroczystą  prezentację zaproszone zostaną  władze samorządowe oraz liczni przedstawiciele społeczności lokalnej, szczególnie zaś rodzice oraz miejscowe media.

Realizacja planu dostarczy uczniom niepowtarzalnej możliwości wykazania się kreatywnością oraz efektywną współpracą w każdym zespole; młodzież rozwinie także swoje umiejętności i wzbogaci zainteresowania. Projekt ma charakter rozwojowy, toteż w następnych latach planowane jest wdrażanie kolejnych uczniowskich pomysłów, które go urozmaicą i dodatkowo uatrakcyjnią.

Do działań włączeni są również rodzice, którzy zaoferowali swoją pomoc wielu zespołom.

Jesteśmy głęboko przekonani, że cieszące oko efekty naszych zbiorowych działań znacząco wzbogacą wizerunek naszego miasta, stając się dodatkową atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i zwiedzających.

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem – kierując się śmiałymi wyobrażeniami, zgodnie budujemy naszą Polskę, w efektownej miniaturze.

 

Cele projektu

Cele główne:

- kształtowanie patriotycznych postaw uczniów wobec „małej” i „dużej” ojczyzny;

- kształcenie umiejętności współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi
w realizację projektu.

 Cele szczegółowe:

- poszerzenie wiedzy o kraju, szczególnie zaś o własnym regionie;

- kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współdziałania w zespole;

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego;

- kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego;

- kształcenie umiejętności wykorzystania rożnych technik plastycznych;

- pobudzenie do samodzielnego wyszukiwania, archiwizowania oraz dokumentowania                                                                                  informacji z różnych źródeł;

- kształtowanie szacunku dla pracy ludzkiej poprzez wywołanie dumy z jej przemyślanego, zbiorowego wykonania;

- promocja szkoły w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

 

Elementy unikatowe

Unikatowość projektu polega na harmonijnej współpracy wielu uczniowskich zespołów. Stworzymy miejsce, które na stałe wpisze się w pejzaż szkoły, miasta i naszej małej ojczyzny. Jako efekt pracy uczniów, rodziców i lokalnych instytucji stanie się oryginalną atrakcją dla kolneńskiej społeczności. Ta żywa, rozwijająca się w następnych latach mapa Polski będzie dla młodych ludzi inspiracją do tworzenia rzeczy doniosłych  – dla siebie i dla kolejnych roczników gimnazjalistów,  ponieważ okaże się pomocna w poznawaniu unikalnych aspektów ojczystego kraju.

Miejsce i czas realizacji

 Gimnazjum im Jana Pawła II w Kolnie

 Od 15 marca 2012 do 15 czerwca 2012 r.

Wykorzystanie grantu

- zakup jednej z planowanych – zewnętrznych gablot edukacyjnych, odpornych na warunki atmosferyczne;

- zakup cyrkulacyjnej pompy do zasilania cieków wodnych.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie, Kolno

Adres szkoły:
Marii Dąbrowskiej 4, 18-500
Kolno

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone