Projekt nr 00133
"Bawić - uczyć - pomagać" - edukacja teatralna dzieci i młodzieży.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt przygotowany przez nas realizuje działania, które w skrócony sposób sygnalizuje hasło: "Bawić  - uczyć - pomagać". Uczymy się gry aktorskiej, pracy reżyserskiej i scenograficznej bawiąc się przy tym znakomicie. Bawić będą  się też dzieci, którym zaprezentujemy bajkę wdrażając jednocześnie najmłodsze pokolenie do odbioru sztuki teatralnej. Jednocześnie chcemy pomóc naszej koleżance, uczennicy liceum chorej na nowotwór, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów przeznaczymy na kontynuację leczenia Izy w klinice w Chinach.

W ramach naszego projektu zrealizować pragniemy następujące działania:

 • Pracę nad realizacją przedstawienia bajki "Jaś i Małgosia" (a zatem przydział ról,  uszycie kostiumów, scenografii, rekwizytów, przygotowaniu oprawy muzycznej, liczne próby).
 • Zaprezentowanie przedstawienia publiczności grudziądzkiej na scenie teatralnej Centrum Kultury "Teatr" (sala kameralna lub sala Klubu "Akcent"), w tym celu pragniemy nawiązać kontakt z główną instytucją kulturalną w Grudziądzu Centrum Kultury "Teatr" w celu użyczenia sali, podjąć współpracę z mediami grudziadzkimi (np. telewizją regionalną, prasą, mediami internetowymi) w celu rozpropagowania imprezy. Opracować planujemy także i wydrukować plakaty promujące przedstawienie oraz poprosić o pomoc w popularyzacji grudziądzkie przedszkola, media, instytucje kulturalne, urzędy. W ten sposób chcemy przyłączyć się do podjętej w Grudziądzu akcji charytatywnej "Wiosna dla Izy" i przekazać nasz wkład w akcję solidarnej pomocy chorej koleżance.
 • Kolejnym elementem projektu jest zorganizowanie sali teatralnej w auli naszej szkoły. Chcemy zarazić miłością do teatru i uczyć umiejętności odbioru sztuli teatralnej najmłodsze dzieci. W tym celu pragniemy zaprosić do ZSG-H dzieci uczęszczające do przedszkola mieszczącego się w budynku naszej szkoły (przy ul. M.Skłodowskiej-Curie) oraz dzieci z pobliskich przedszkoli na bajkę "Jaś i Małgosia". Naszym życzeniem jest też zaproszenie przedstawicieli organu prowadzącego Urzędu Miasta, by zaprezentować współpracę różnych grudziądzkich placówek oraz zaprezentować nasze osiągnięcia.
 • Dodatkową możliwością naszych działań, uzależnioną od organizacji życia szkoły i grudziądzkich przedszkoli, w których uczniowie ZSG-H odbywają praktyki zawodowe, jest zaprezentowanie przedstawienia teatralnego w budynkach przedszkolnych. Bajkę obejrzeć mogłoby wówczas wiele dzieci różnych grup wiekowych.

Cele projektu

Cele projektu "Bawić - uczyć - pomagać":

 • aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym szkoły, miasta, regionu,
 • aktywizowanie uczniów do działalności pozalekcyjnej, samodzielności, wykorzystywania własnych możliwości artystycznych, intelektualnych, pokazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • integracja społeczności klasowej, szkolnej, współpraca uczniów, budowanie więzi zespołu klasowego,
 • zaangażowanie uczniów do udziału w teatralnej formie wypowiedzi artystycznej,
 • prezentacja na szerszym forum (szkolnym, pozaszkolnym, ogólnomiejskim) umiejętności, zdolności uczniów (aktorskich, wokalnych, muzycznych, plastycznych),
 • współpraca z innymi placówkami (przedszkolami),
 • prezentacja projektu przedstawicielom organu prowadzącego, Urzędu Miasta,
 • współpraca z CentrumKultury "Teatr" oraz z lokalnymi mediami,
 • uwrażliwianie uczniów, budzenie pozytywnych emocji, aktywizowanie do pomocy innym (chorej uczennicy II LO Izie Partyce)
 • promocja szkoły.

Elementy unikatowe

Do unikatowych elementów projektu zaliczyć można:

 • wykorzystanie w realizacji projektu szerokiego wachlarza zdolności uczniów,
 • współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, prasą, telewizją lokalną i przedszkolami Grudziądza,
 • łączenie w jednym projekcie celów związanych z edukacją, wychowaniem, pomocą potrzebującym, a także zabawą przy wykorzystaniu technik i form teatralnych - zgodnie z hasłem projektu: "Bawić - uczyć - pomagać".

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu, w sali Centrum Kultury "Teatr" oraz, o ile zainstnieje taka możliwość, w wybranych przedszkolach grudziądzkich. Przedstawienie otwarte dla publiczności odbędzie się 1 kwietnia 2012r. w sali Klubu "Akcent" w Grudziądzu.

Wykorzystanie grantu

Uzyskana nagroda umożliwiłaby nam zakup rzutnika multimedialnego, który posłużyłby do przygotowania scenografii dającej wrażenie trójwymiarowości i ruchu. Część kwoty przeznaczylibyśby na pomoc dla uczennicy II LO, Izy Partyki, chorej na nowotwór, przebywającej obecnie na leczeniu w Chinach (włączają się do grudziądzkiej akcji charytatywnej "Wiosna dla Izy").

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie, Grudziądz

Adres szkoły:
Skłodowskiej - Curie 22/24, 86-300
Grudziądz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone