« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00077
POTĘGA ŁODZI

Projekt edukacyjny

Opis projektu

1.   Projekt obejmuje wszystkie klasy gimnazjalne.

2.   Czas realizacji zaplanowany został na  rok szkolny 2010/2011

     - od września  2010 do maja 2011.

3.   Realizację projektu poprzedziły warsztaty dla wychowawców wszystkich klas gimnazjalnych,  których celem było:

a.    - zapoznanie z metodą projektów

b.   - wspólne opracowanie druków dokumentujących realizację

                   projektu:

             ”Kontrakt na wykonanie projektu”

             „ Opis projektu”

             „ Sprawozdanie z realizacji  przebiegu projektu”

 

4.   Tematy zadań przydzielone zostały poszczególnym klasom, przy czym każdy zespół miał możliwość wyboru własnego.

5.   Każda klasa realizuje zadania o innej tematyce  całym zespołem lub w  grupach zaakceptowanych przez wychowawcę.

6.     Szczegółowe cele i sposoby ich osiągania ustala wychowawca 

         z grupami zadaniowymi.

7.   Zadania podzielone są na trzy grupy tematyczne:

 a -  historia

 b - współczesność

         c -  turystyka

8.   Podczas realizacji zadań, klasy rywalizują między sobą w konkursach na:

     a - najaktywniejszą klasę

         b - najciekawsze prace projektowe

9.   Podsumowanie realizacji zadań odbywa się w trzech grupach na poziomach klas, w trzech różnych terminach.

8.   Po prezentacji zadań każdej grupy spotykają się wszyscy wychowawcy celem dokonania oceny  osiągnięć uczniów, przedstawienia uwag i wniosków.

9.   W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym i celem zachęcenia młodszych uczniów do metody projektów ogłoszony został konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych.

10.  Oficjalne zakończenie projektu połączone z rozstrzygnięciem  konkursów, wręczeniem nagród, dyplomów, podziękowań  odbędzie się 18 maja 2011 w Sali Lustrzanej Muzeum Historii Miasta Łodzi

11.  Przez cały czas trwania projektu autor projektu oraz nauczyciele wspierający prowadzą konsultacje dla wychowawców.

 

12.  W związku z prowadzeniem projektu skierowana została,  do szeregu instytucji, prośba  o objęcie patronatem oraz wsparcie  działań projektowych  poprzez przekazanie materiałów promocyjnych związanych z naszym miastem, na nagrody dla osób wyróżniających się w pracy.

 

Pozyskani patroni , sponsorzy oraz instytucje wspierające:

 

Prezydent Miasta Łodzi                      -  honorowy patronat

Urząd Marszałkowski w Łodzi           -  honorowy patronat

Uniwersytet Łódzki                             -  honorowy patronat, sponsor

Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi - sponsor

Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury - sponsor

Muzeum Historii Miasta Łodzi            -  honorowy patronat, sponsor

Politechnika Łódzka                             - instytucja wspierająca            

Cele projektu

1.   Wdrożenie uczniów do metody projektów przed nowym egzaminem gimnazjalnym.

2.   Wzbudzenie aktywnej postawy badawczej wobec wielokulturowości naszego regionu.

3.   Propagowanie metody projektów wśród nauczycieli.

4.   Zapoznanie uczniów z historią, kulturą i ofertą turystyczną miasta Łodzi.

5.   Szerzenie idei patriotyzmu wśród uczniów.

6.   Propagowanie uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym naszego miasta

7.   Propagowanie zdrowego trybu życia  poprzez zachęcenie uczniów do uprawiania turystyki rowerowej i żeglarstwa.

8.   Rozwijanie zainteresowań dzieci fotografiką, geochachingiem.

9.   Integracja wewnątrzklasowa.

10.  Integracja między klasami.

11.  Integracja zespołu nauczycieli Gimnazjum nr35

12.  Umacnianie współpracy z Związkiem Harcerstwa Polskiego.

13. Integracja z lokalnym środowiskiem.

14. Stworzenie banku pomysłów do pracy wychowawczej

       w zespołach klasowych.

15.      Zapoznanie uczniów zaproszonych szkół podstawowych do    

      współpracy, z metodą projektów i różnymi  sposobami

       realizacji zadań projektowych.

L.p.

Temat

Zadania do wykonania

Forma prezentacji

Materiały

Klasa

Data pokazu

     1.

Łódź

akademicka

Stworzenie mapy wyższych uczelni-

 na plan miasta nanieść lokalizacje  wyższych  uczelni.

mapa

 

plan miasta

 

 

2b

 

 

29-04-2011

 

Nawiązanie kontaktu

z wybraną uczelnią.

 

 

Udział w lekcji zorganizowanej 

na wyższej uczelni.

prezentacja multimedialna

komputer, aparat fotograficzny

 

Wykonanie przez uczniów pomocy naukowych.

wystawa pomocy

materiały z recyklingu

Wywiad z naukowcem.

 

film, nagranie

kamera, dyktafon

2.

Łódź filmowa

Wizyta w Muzeum Kinematografii.

prezentacja multimedialna

komputer,

aparat fotograficzny

 

 

2d

 

 

29-04-2011

 

Małe formy filmowe- konkurs na realizację miniatur filmowych przy współpracy z  Poradnią  Wspierania Rodziny„Lokomotywa” i Wyższą Szkołą Filmową w łodzi.

 

film

 

kamera, rzutnik, komputer

 

Wywiad  z uczniem klasy II b- pierwszym aktorem Gimnazjum nr 35

artykuł do gazetki szkolnej

artykuły  papiernicze,

komputer

3.

Łódź miasto

wielu kultur

Wizyta w Pałacu Herbsta-lekcja muzealna „Łódź miastem wielokulturowym”

plakat, prezentacja multimedialna

 

 

artykuły  papiernicze

komputer, rzutnik

 

2a

 

 

29-04-2011

 

Wycieczka do Gminy Żydowskiej.

reportaż „Moje spotkanie z kulturą żydowską”

 

Wycieczka do cerkwi.

prezentacja multimedialna

aparat fotograficzny

komputer

 

„Wieża Babel” –Łódź i łodzianie oczami obcokrajowców.

wywiad na żywo

po angielsku

dyktafon

 

Wycieczka do kościoła ewangelickiego.

 

plakat, wywiad z księdzem

 

aparat, fotograficzny,

dyktafon,

4.

Łódź postindustrialna

 

 

Wycieczka do  Muzeum Historii Miasta Łodzi:

 -  „Historia pałacu”

 -  „Historia rodu  

      Poznańskich”

  - „Pałac jako obiekt

      muzealny”

prezentacja multimedialna

 

aparat fotograficzny

komputer, rzutnik

 

 

3b

 

 

14-01-2011

Manufaktura wczoraj

i dziś.

prezentacja multimedialna

aparat fotograficzny

komputer, rzutnik

 

Adaptacja obiektów poprzemysłowych na mieszkania

 i pomieszczenia biurowe.

film

kamera

5.

Łódzkie tramwaje

Wycieczka do muzeum MPK-
lekcja o historii łódzkich tramwajów.

plakaty,

prezentacja multimedialna

aparat fotograficzny

komputer, rzutnik,

artykuły  papiernicze

 

1c

 

 

18-03-2011

Łódzkie tramwaje w fotografii.

wystawa zdjęć

 

aparat  fotograficzny

 

Ankieta wśród pasażerów łódzkich tramwajów.

artykuł do gazetki szkolnej

komputer,

artykuły  papiernicze

6.

Łódź
włókiennicza

Muzeum Włókiennictwa- wycieczka.

prezentacja multimedialna

komputer, rzutnik, aparat fotograficzny

 

 

2c

 

 

18-03-2011

Wydział Włókienniczy Politechniki Łódzkiej

- nawiązanie kontaktu- wycieczka.

wywiad

z pracownikami naukowymi, studentami

aparat fotograficzny,

dyktafon, artykuły  papiernicze

Wykonanie warsztatów tkackich.

wystawa wyprodukowa-nych tkanin

warsztaty tkackie

Łódzcy projektanci mody.

sesja plakatowa

artykuły  papiernicze

Pokaz mody dla klas gimnazjalnych.

pokaz mody

tkaniny, odzież dekoracje, nagłośnienie, mikrofony

 

 

 

7.

Łódź zabytkowa

Nawiązanie kontaktu

 z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami.

wywiad

 

komputer,  aparat fotograficzny, artykuły  papiernicze

 

 

1a

 

 

18-03-2011

Wycieczka na Stary Cmentarz przy  ulicy Ogrodowej.

plakaty, prezentacja multimedialna

 

komputer, rzutnik, aparat fotograficzny,

artykuły  papiernicze

 

Wille i pałace Łodzi.

plakaty,

wystawa zdjęć

aparat fotograficzny,

artykuły  papiernicze

8.

Łódź
turystyczna

Gdzie możemy uprawiać turystykę pieszą w Łodzi

i okolicach?

mapa z opisem tras

mapa

 

3c

 

 

14-04-2011

Udział w min.

 3 rajdach pieszych organizowanych przez PTTK

fotoreportaże,

opracowanie  poradnika turysty

aparat fotograficzny,

komputer, rzutnik

Nordic walking.

demonstracja  sposobu chodzenia,

prezentacja multimedialna

kijki do chodzenia,

komputer, rzutnik

 

9.

Łódź
rowerowa

Opracowanie  rowerowej  mapy  Łodzi (ścieżki rowerowe na planie miasta)

mapa

 

plan miasta,  artykuły  papiernicze

 

2e

 

 

29-04-2011

Wycieczka rowerowa klasy. (Przepisy ruchu drogowego, zasady organizowania wycieczek rowerowych.)

prezentacja multimedialna

 

aparat fotograficzny,

komputer

Masa krytyczna-

 co to?

inscenizacja improwizowa-na

tkaniny,  dekoracje, nagłośnienie, mikrofony, stroje

 

 

10.

„Skarby Łodzi”

Geochaching co to jest? Poznanie lokalizacji skarbu.

prezentacja multimedialna

 

komputer, rzutnik

 

3d

 

 

14-01-2011

Wyprawa po skarb.

film, wystawa zdjęć, plakat

kamera, aparat fotograficzny,

komputer, artykuły  papiernicze

 

 

11.

Łódź dosłownie

Biwak żeglarski w Zarzęcinie  

z 30 Łódzką Wodną Drużyną Harcerską.

 

prezentacja

aparat fotograficzny

 

1b

18-03-2011

Wyprawa do żaglowni.

reportaż, fotoreportaż

aparat fotograficzny,

komputer, rzutnik,

artykuły  papiernicze

Lekcja z ciekawym człowiekiem- instruktorem żeglarstwa i  sędzią regatowym.

wywiad

dyktafon, kamera

12.

Historia Łodzi

Początki naszego miasta- wycieczka po Łodzi.

artykuł  do gazetki szkolnej, wystawa zdjęć

aparat fotograficzny,

komputer,

artykuły  papiernicze

3a

14-01-2011

Łódź w baśni

i legendzie.

inscenizacja, pantomina, opowiadanie z ilustracjami, komiks

artykuły  papiernicze,

kostiumy, nagłośnienie, podkład muzyczny,

artykuły  papiernicze

Rozwój Łodzi przemysłowej- Pałac Herbsta lub  Muzeum Historii Miasta Łodzi- lekcja muzealna.

plakaty,

prezentacja multimedialna

 

artykuły  papiernicze,

aparat fotograficzny,

komputer, rzutnik

Patron szkoły – Stanisław Staszic i jego związek  z naszym miastem.

plakaty,

prezentacja multimedialna

 

artykuły  papiernicze,

komputer, rzutnik

 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ POTĘGA ŁODZI” jest Publiczne Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Łodzi. Konkurs jest częścią projektu edukacyjno-wychowawczego realizowanego w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011.

1.     Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

2.     Cele konkursu:

• promocja fotografii ukazującej piękno i różnorodność walorów historycznych, współczesnych i turystycznych Łodzi,

•  zapoznanie uczniów z historią, kulturą i ofertą turystyczną miasta Łodzi.

• rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,

• promocja młodych talentów.

3.     Zasady uczestnictwa:

każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 uczniów,

każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii wykonanych samodzielnie. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z posiadaniem do nich przez uczestnika pełni praw autorskich.

• zdjęcia wykonane w dowolnej technice należy przesłać w formie odbitek ma materiale światłoczułym w formacie nie mniejszym niż 15x21 cm.

• na odwrocie każdego zdjęcia muszą być podane następujące informacje: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia oraz miejsce, gdzie zdjęcie zostało wykonane,

• każdy uczestnik ma obowiązek dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnictwa (załącznik nr 1)

4.     Termin i warunki nadsyłania prac

 Wywołane zdjęcia wraz z Kartami uczestnictwa należy przesłać do 15 kwietnia 2011 na adres organizatora konkursu: Publiczne Gimnazjum nr 35, 92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3 lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Potęga Łodzi”.

5.     Jury

Organizator powoła jury, które wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Decyzje jury są nieodwołalne i wiążące dla uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2011. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele-opiekunowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

6.  Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów oraz wystawa pokonkursowa wyróżnionych prac odbędzie się Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi w dniu 18 maja 2011 podczas podsumowania realizacji projektu „Potęga Łodzi”.

 

     Inne postanowienia:

• organizator nie odsyła prac konkursowych,

• zwycięzcy i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o dokładnym terminie wręczenia nagród,

• osoba odpowiedzialna ze strony organizatorów: Ewa Krzyczmonik, tel. 609 295 077, email: krzycz@zb.net.lodz.pl udziela wszelkich dodatkowych informacji.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Impreza podsumowująca cały projekt

18-05-2011

Muzeum Miasta Łodzi

 

 

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum nr 35 w Łodzi.

Rok szkolny 2010/2011

     - od września  2010 do maja 2011.

Wykorzystanie grantu

Pieniądze uzyskane z nagrody chcemy przeznaczyć na:

1.     Nagrody w konkursach.

2.     Doposażenie pracowni w sprzęt multimedialny, w której realizowany jest program  regionalizmu.

 

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone