« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00066
Dziś uczeń – jutro absolwent – zakładamy Klub Absolwenta

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W naszej szkole – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach uczniowie kształcą się w czteroletnim technikum i trzyletniej szkole zawodowej. Po ukończeniu edukacji często wracają, piszą z odległych zakątków kraju i z zagranicy. Zostawiają w szkolnej bibliotece podręczniki dla młodszych roczników, pomagają w organizowaniu praktyk zawodowych, w poszukiwaniu pracy przez kolejnych absolwentów. Podtrzymują więzi z nauczycielami i uczniami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów i doceniając korzyści wynikające ze współpracy obecnych i byłych uczniów oraz nauczycieli postanowiliśmy założyć Klub Absolwenta. Opracowaniem założeń pracy Klubu, promocją tego projektu zajęli się uczniowie klasy III technikum, dla których przyszły rok szkolny będzie ostatnim spędzonym w murach CEE-H.

Cele projektu

Nawiązanie kontaktów z absolwentami szkoły Współpraca uczniów i nauczycieli z absolwentami w obszarze:  doradztwa zawodowego  planowania kariery zawodowej  organizacji praktyk zawodowych  opracowania publikacji „Ekonomik oczami absolwentów”  organizacji zjazdów absolwentów Upowszechnienie wśród uczniów metody projektu  motywowanie do samodzielnej pracy  kształtowanie umiejętności pracy w zespole  wyzwalanie przedsiębiorczości i kreatywności  rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych  integracja uczniów tworzących zespół

Miejsce i czas realizacji

Opracowanie zasad funkcjonowania Klubu Absolwenta w CEE-H im. K .Goduli w T.Górach – realizacja 01.12.2010- 31.01.2011  Badanie oczekiwań nauczycieli, uczniów i absolwentów związanych z funkcjonowaniem klubu  Opracowanie regulaminu klubu  Przygotowanie miejsca spotkań członków klubu Rozpropagowanie informacji o działaniu Klubu Absolwenta – realizacja 01.02.2011 do 31.03.2011  Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły  Opracowanie projektu plakatu i jego wydruk  Umieszczenie plakatów w szkole i w różnych punktach miasta  Przekazanie informacji na portalach internetowych  Udział w przygotowaniu spotkania inauguracyjnego Przygotowanie programu działania Klubu absolwenta - realizacja 01.03.2011 do 31.03.2011  Wybór zarządu Klubu  Opracowanie harmonogramu spotkań  Przygotowanie założeń do planu działania na kolejne 2 lata Prezentacja rezultatów projektu  Strona internetowa klubu, zawierająca dokumenty programowe www.ekonomik-absolwent.edupage.org  Plakat promujący działalność Klubu Absolwenta

Wykorzystanie grantu

Na przygotowanie i wydanie materiałów reklamowych i informacyjnych o Klubie, Na organizację spotkań z absolwentami, na publikację wspomnień absolwentów.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone