« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00051
Pasja szansą na ciekawe życie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

            Grupa projektowa, chcąc promować aktywną postawę życiową, poszukuje wśród dorosłych i młodzieży ludzi z pasją. Uczniowie poprzez sondaże, rozmowy, wywiady, śledzenie lokalnej prasy wyłaniają osoby o różnych zainteresowaniach.

Projekt ma służyć pokazaniu gimnazjalistom, iż w ich najbliższym otoczeniu jest wielu ciekawych ludzi, którzy oprócz codziennej pracy zawodowej czy też mimo obowiązków szkolnych mają hobby i potrafią realizować swoje marzenia.  

            Wykorzystując swobodę młodzieży w posługiwaniu się  nowoczesnymi technologiami, nauczyciel stara się ukierunkować uczniów, jak mogą swoje umiejętności  pożytecznie wykorzystać. Działania są dokumentowane na taśmie filmowej, a zwieńczeniem pracy będzie wystawa ukazująca różne hobby oraz spotkanie z pasjonatami. Ponadto powstanie wykonany przez uczniów film dokumentalny na ten temat.

 

 1. 1.      Poszukiwania ludzi z pasją i prezentacja ich zainteresowań
 • przeprowadzenie ankiety wśród rodziców
 • sondaż „uliczny” i nie tylko
 • wywiady z pasjonatami
 • Pasja szansą na ciekawe życie – wystawa i spotkanie z pasjonatami podczas Dnia z pasją
 • zamieszczenie w gazetce szkolnej artykułów związanych z pracą nad projektem

 

 1. 2.      Z pasją o pasjach- przygoda z filmem
 • film dokumentalny, jego istota na podstawie obrazu Krzysztofa Kieślowskiego pt. „Gadające głowy”
 • praca z kamerą- plany i ujęcia
 • scenariusz i scenopis
 • zbieranie materiału
 • montaż
 • prezentacja filmu w szkole

Cele projektu·         poznanie ludzi z pasją- poszukiwanie autorytetów

·         budzenie zainteresowań

·         wskazanie ciekawych form spędzania wolnego  

          czasu

·         promocja aktywnego trybu życia

·         kształcenie umiejętności komunikowania się

·         nabycie umiejętności autoprezentacji

·         nauka słuchania i wypowiadania się

·         rozwijanie umiejętności współdziałania i poczucia

          odpowiedzialności za efekty pracy grupy

·         zdobycie umiejętności wypowiadania się językiem

          filmu

·         kształtowanie umiejętności odbioru filmów

          dokumentalnych

Miejsce i czas realizacji

 • Zespół Szkół nr1 Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta w Elblągu

 

 • styczeń 2011-  tworzenie grupy projektowej
 • styczeń/luty/marzec-poszukiwania ludzi z pasją (wywiady, sondaże, ankiety, rozmowy itp.)
 • luty- zajęcia z wiedzy o warsztacie filmowym
 • luty/marzec- dokumentowanie działań
 • marzec- przygotowanie wystawy i spotkania
 • kwiecień- montaż filmu, redagowanie numeru specjalnego gazetki szkolnej
 • kwiecień/maj- prezentacja filmu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na dofinansowanie zakupu przenośnej sceny umożliwiającej prezentacje różnorodnych działań uczniów z pasją oraz ekranu do projekcji filmów.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone