« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00033
Niemiecki na scenie - jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole? Deutsch auf der Bühne – wie kommt man mit schwierigen Situationen in der Schule zurecht?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie: Jak radzić sobie z nietolerancją i mobbingiem w szkole w nawiązaniu do przedstawienia w języku niemieckim pt: "Ralf ist weg". Uczniowie przygotowują przedstawienie w języku niemieckim i wystawiają je dla społeczności szkolnej oraz poza szkołą.

Etapy pracy:                                                                                                                                   I. Projekt rozpoczyna się zajęciami z pedagogiem i dyskusją na temat mobbingu i nietoleracji w szkole, sposobami radzenia sobie z nimi.

2. Uczniowie poznają streszczenie tekstu sztuki teatralnej w języku niemieckim (10 stron), tłumaczą w grupach tekst oryginału na język polski.

3. Spotkanie wszystkich uczestników projektu i pierwsze odczytanie teksu wraz z dokładnym tłumaczeniem na język polski.

4. Nauka nowego słownictwa i zwrotów młodzieżowych w języku niemieckim.

5. Przydział ról.

6. Nauka płynnego czytania tekstu w języku niemieckim i tłumaczenia go na język polski.

5. Spotkanie w pedagogiem - "burza mózgów" na temat radzenia sobie z trudnościami w szkole.

6. Próby przedstawienia. 

7. Opracowanie plakatów reklamowych i ulotek na temat przedstawienia.

8. Wystawienie przedstawienia podczas "Dni Niemieckich" w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie.

9. Wystawienie przedstawienia podczas "Tygodnia Nimeickiego" w Centrum Języków Europejskich Nauczycielskiego Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie

10. Wystawienie sztuki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie

11.  Wystawienie sztuki podczas Językowego Spotkania Teatralnego w bydgoskiej Operze Nova w kwietniu 2011r.

12. Spotkanie z pedagogiem, znalezienie rozwiazań na temat: jak radzic sobie z mobbingiem.

13. Wystawienie sztuki podczas Dnia Dziecka.

Cele projektu

Cele główne projektu:

1. Wspieranie i rozwój efektywnych metod nauczania języka niemieckiego

2.Przygotowanie przedstawienia w języku niemieckim.

3. Rozwijanie twórczego myślenia - jak radzić sobie z mobbingiem i nietolerancją w szkole.

Cele szczegółowe projektu:

1. Doskonalenie posługiwania się językiem niemieckim - nauka nowych słów, zwrotów z języka młodzieżowego, ćwiczenia w tłumaczeniu z języka niemieckiego na język polski, nauka poprawnej wymowy.

2. Umiejetność pracy w grupie.

3. Rozwijanie samodzielności uczniów i pokonywania własnych słabości, nieśmiałości.

4. Umiejętność prezentowania na scenia własnych umiejętności.

Miejsce i czas realizacji

Częstochowa - Zespół Szkół Gastronomicznych im. M.Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Wrzesień 2010 - Czerwiec 2011

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczymy na pokrycie kosztów rekwizytów potrzebnych do przedstawienia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni językowej (różnych słowników do języka niemieckiego: niemiecko-niemiecki, duży słownik polsko - niemiecki, niemiecko-polski, odtwarzacz DVD, Laptop, ekran, rzutnik) 

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone