« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00031
Brójce - nasza mała Ojczyzna

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Celem projektu jest wzmocnienie więzi łączących młodzież gimnazjalną z miejscem urodzenia, ich małą Ojczyzną poprzez poznanie przeszłości Brójec.

Podejmowane działania:

1.Wyszukiwanie informacji o  historii Brójec.

2. Wywiady z mieszkańcami wsi na temat przeszłości

    miejscowośći,  organizacji życia społecznego.

3. Gromadzenie zebranych źrodeł historycznych oraz ich 

   archiwizacja.

4. Przygotowanie wystawy dla mieszkańców wsi pt. " Brójce- nasza

   mała Ojczyzna".Cele projektu

1. Wzmocnienie więzi ze środowiskiem lokalnym, w którym mieszkają uczniowie.

2. Promocja Brójec w regionie.

3. Zrozumienie istoty przynależności lokalnej.

4. Doskonalenie pracy w zespole.

5. Doskonalenie pracy z komputerem.

6. Kształcenie umiejętności gromadzenia i archiwizowania źródeł 

   historycznych.

 

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie przez grupę gimnazjalistówZespołu Edukacyjnego w Brójcach  w okresie od marca do maja bieżącego roku szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Wykorzystanie grantu

Otrzymane pieniądze wykorzystane zostaną na zorganizowanie wystawy   pt."Brójce - nasza mała Ojczyzna" dla mieszkańców wsi oraz na nagrody dla uczestników projektu.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone