« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00030
W jaki sposób zwiedzić Londyn śladami legendarnej grupy The Beatles?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Zadaniem uczniów będzie zaplanować fragment klasowej wycieczki do Londynu. W ramach Musical Day poprowadzą nas śladami legendarnego zespołu The Beatles - w ten niecodzienny sposób będziemy na nowo odkrywać uroki ich ponadczasowej muzyki oraz europejskiej stolicy.

Cele projektu

Przygotować propozycję zwiedzania Londynu śladami legendarnej czwórki z Liverpoolu, a następnie przeprowadzić część Musical Day na wycieczce do Londynu

 • Poznanie biografii oraz dyskografii jednego z najpopularniejszych zespołów XX wieku

 • wykorzystanie zdobytych wiadomości do przygotowania atrakcyjnej wycieczki po Londynie

 •  

 

Organizacja

 • Zarządzanie czasem (uczniowie opracowują harmonogram pracy i na każdym etapie składają raport nauczycielowi nadzorującemu, pilnują terminów)

 • Samodyscyplina (uczniowie mają wpływ na rozplanowanie pracy i sami decyduję, co zrobić, aby wykonać swoje zadanie na czas)

Współpraca

 • Praca w grupie - branie odpowiedzialności, podejmowanie różnych ról grupowych i dostosowywanie się do nich

 • akceptowanie innych członków grupy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów

Komunikacja

 • Posiadanie informacji – w tym korzystanie z różnych mediów

 • Informowanie innych – przygotowanie się do roli przewodnika, udokumentowanie wspólnej wyprawy (film lub prezentacja multimedialna)

Gromadzenie i porządkowanie informacji

 • przeszukiwanie różnorodnych źródeł z wykorzystaniem nowych technologii

 • korzystanie z różnych typów źródeł, odnajdywanie punktów wspólnych pomiędzy źródłami

 

Myślenie strategiczne (Umiejętność rozwiązywania problemów)

 • Generowanie pomysłów, tworzenie planu, logiczne rozplanowanie koncepcji,

 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań – połączenie problemowego myślenia z myśleniem twórczym

Myślenie międzyprzedmiotowe (Transfer)

 • korzystanie z wiedzy, rozumienia i umiejętności pomiędzy różnymi przedmiotami

 • integracja umiejętności zdobytych w cyklu kształcenia na różnych przedmiotach (drama, muzyka, plastyka, j. angielski, j. polski, historia)

Refleksja

 • refleksja nad obszarami, w których zauważono ograniczenia

 • samoocena – pisanie raportów postępu, dokonywanie refleksji na różnych etapach pracy nad projektem, umiejętność całościowej ewaluacji

Miejsce i czas realizacji

Przygotowanie: Wrocław, luty – czerwiec 2011 r.

Wycieczka do Londynu - 13-19 czerwca 2011 r.

Wystawienie podsumowania pracy (w formie filmu lub prezentacji) na MYP evening w 2012 r.

Wykorzystanie grantu

Sfinansowanie kosztów wycieczki do Londynu dla uczestników projektu.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone