« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00028
Koniec szkoły to nie koniec matematyki, czyli matematyka jest i będzie częścią naszego życia.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt jest kolejnym elementem "walki" z uczniowskim pytaniem "Po co nam to?" pojawiającym się na lekcjach matematyki.

Realizacja projektu będzie dotykała wielu dziedzin życia, będzie także swoistą wędrówką w przyszłość, w dorosłość... Nie każdy uczeń wierzy w zastosowanie matematyki w życiu

i rozumie swoją zależność od tej nauki - bezpośrednią i pośrednią. Poznanie wielu ludzi wykonujących bardzo zróżnicowane zawody, zrozumienie etapów powstawania rzeczy i budowli użytkowych może im w tym pomóc.

Pomysł projektu może wydać się mało innowycyjny, ale biorąc pod uwagę cel związany z konkretną grupów młodych ludzi jest potrzebny i ważny.

Realizacja projektu będzie obejmować (podział na grupy uczniowskie z kl.1-3):

   - spotkanie z osobami wykonującymi różne zawody (zwrócenie uwagi na konkretne przykłady zastosowania matematyki w ich pracy); zaproszeni goście mogą być rodziną lub znajomymi uczniów;

   - wizyta w przedsiębiorswach, fabryce, sklepie, biurze architektonicznym, banku itp. (obserwacja, rozmowa           z pracownikami, obejrzenie ewentualnych wyliczeń rachunkowych, planów konstrukcyjnych itp. - opracowanie wniosków, prezentacja)

- opracowanie przez grupę uczniów historii powstania przedmiotu użytkowego - "od pomysłu i planu do sklepu", położeniu nacisku na zastosowanie matematyki; wykład dla kolegów, prezentacja, film itp.

- prowadzenie Dzienniczka Matematyki Codziennej (wybrani uczniowie przez kilka dni będą zapisywać te sytuacje ze swojego lub rodzica życia, w któtych korzystali z umiejętności matematycznych.

- wizyta uczniów w Centrum Nauki Kopernika.

- wyjazd z grupą uczniów na Piknik Naukowy (reportaż, wybór stanowisk promujących matematykę).

- przedstawienie powiązania matematyki z fizyką (wizyta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego: rozmowa ze studentami i wykładowcami oraz opracowanie matematyczne wyników doświadczeń przeprowadzonych w pracowni doświadczaknej wydziału).

Podsumowanie projektu przez liderów grup (słowne, prezentacja multimedialna, wystawa zdjęć, ewentualnie projekcja filmu, wystawa plakatów z przykładami zawodów i rzeczy powiązanych z matematyką) będzie w obecności wszystkich klas gimnazjum.

Cele projektu

  • Zmotywowanie uczniów do nauki matematyki poprzez uświadamianie uczniom jej zastosowań.
  • Przedstawienie zależności i nierozerwalnego związku: matematyka-współczesny człowiek.
  • Zrozumienie przez uczniów korzyści (pośrednich lub bezpośrednich) płynących z nauki matematyki,z wiedzy matematycznej  własnej lub innych osób.
  • Ukazanie uczniom powiązania matematyki z innymi naukami  i dziedzinami życia.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, odpowiedniego podziału obowiązków i wyboru istotnych informacji.
  • Współpraca uczniów z rodzicami i innymi dorosłymi.
  • Trenowanie formy wywiadu i obserwacji jako sposobu zdobywania informacji.       

Miejsce i czas realizacji

Miejsce: Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w Legionowie

 

Czas realizacji: marzec 2011r. - styczeń 2012r. (finał odbędzie się podczas Szkolnego Dnia Matematyki)

Wykorzystanie grantu

Nagrodę pieniężną chcielibyśmy wykorzystać...

I wariant: na pokrycie kosztów związanych z odwiedzeniem miejsc związanych z projektem (instytucje, przedsiębiorstwa, Piknik Naukowy itp.) i wykonaniem wystawy oraz zakup projektora.

II wariant: na zakup tablicy ineraktywnej w celu uatrakcyjnienia nauki matematyki.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone