« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00265
You can see Cracow - relacja z objazdu naukowego po Krakowie z audiodeskrypcją.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

            You can see Cracow to projekt edukacyjny skierowany do uczniów pierwszej klasy humanistyczno-archeologicznej V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Składa się z dwóch części; warsztatowej umożliwiającej wielopłaszczyznowe doświadczenie sztuki oraz prezentacji efektów projektu w klasach integracyjnych białostockich szkół. Najważniejszym elementem pracy warsztatowej będzie przygotowanie audiodeskrypcji (opisu wybranych obiektów,  przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących).

            Klasa humanistyczno-archeologiczna  w ramach bloku dodatkowych zajęć poznaje historię sztuki. Najlepszą formą nauki tego przedmiotu jest bezpośredni kontakt z omawianym obiektem. W Białymstoku taka forma poznawania sztuki jest utrudniona, bowiem przez spustoszenia wojenne zachowało się niewiele zabytków architektonicznych a miasto nie posiada Muzeum Narodowego. Uczniom pozostaje zatem albo przeglądać albumy, albo organizować objazdy naukowe - najczęściej  do stolicy. Do projektu młodzież wybrała Kraków, kierowała się nie tylko bogactwem muzeów i artystycznym klimatem miasta  lecz zachowaniem dawnej dzielnicy żydowskiej - Kazimierza. Ta ostatnia pozwoli wyobrazić sobie jak mogła wyglądać przedwojenna codzienność Białegostoku, w którym ponad połowę mieszkańców stanowiła społeczność żydowska.

            Objazd poprzedzą warsztaty w szkole, tak by pobyt w Krakowie wykorzystać najpełniej. Pojawią się tu zajęcia z audiodeskrypcji. Tworzenie opisu treści wizualnych przeznaczonych dla osób niewidomych wymaga precyzji i koncentracji na obiekcie. Pomaga to wyrobić umiejętność wnikliwej analizy i interpretacji dzieła sztuki. Klasa na czas wyjazdu zostanie podzielona na 5 zespołów  zadaniowych tak  by po powrocie sprawnie stworzyć prezentację multimedialną, z którą wytypowane osoby będą odwiedzały klasy integracyjne. Dla osób niewidomych i słabowidzących zostanie stworzona i profesjonalnie nagrana audiodeskrypcja. W ten sposób osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły wyobrazić sobie kawałek Krakowa – stąd tytuł projektu. Niespodzianką zarówno dla uczestników projektu jak i dla odbiorców prezentacji będzie element muzyczny - stworzenie utworu hip-hopowego zainspirowanego Krakowem.

            Efekty projektu w postaci nagrań i prezentacji będą stanowić pomoc dydaktyczną zarówno dla uczniów V LO jak i klas integracyjnych innych placówek edukacyjnych.

Cele projektu

  • Poznanie zabytków i historii Krakowa.
  • Zapoznanie uczestników z różnymi formami artystycznego wyrazu i możliwościami interpretacyjnymi dzieła sztuki.
  • Rozbudzenie artystycznych zdolności i kreatywności uczestników.
  • Postawienie uczestników projektu w roli twórców a nie tylko konsumentów sztuki.
  • Stworzenie audiodeskrypcji.

Miejsce i czas realizacji

Maj - czerwiec 2011

V LO w Białymstoku

Kraków

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na:

  • dofinansowanie objazdu naukowego
  • warsztaty i nagranie audiodeskrypcji
  • warsztaty muzyczne i nagranie piosenki

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone