« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00024
Szkolny konkurs giełdowy "INWESTOR"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Szkolny Konkurs Giełdowy „INWESTOR”. powstał w roku szkolnym 2001/2002 Konkurs, obejmujący dziś swym zasięgiem dwie nowosądeckie szkoły, skupia rekordowe ilości uczniów (w roku szkolnym 2007/2008 – 200 osób, aktualnie również zespoły nauczycieli) obejmuje około dwumiesięczny okres cotygodniowych wirtualnych inwestycji w rzeczywiste instrumenty rynku kapitałowego w Polsce – akcje, notowane na GPW, obligacje skarbowe, waluty obce i lokaty bankowe. Uczniowie uczestniczący w konkursie, zgłoszeni w ramach kilkuosobowych zespołów składają cotygodniowe zlecenia, wyniki cotygodniowych rankingów są później analizowane na lekcjach podstaw przedsiębiorczości ekonomicznych przedmiotów zawodowych (ekonomicznych) w technikum. Organizacja konkursu opiera się na napisanej przez uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych – pracy dyplomowej, uczennice wcześniej uczestniczyły zarówno w konkursie „z klasy do kasy”, jak i w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Efekty naszej pracy opisane są na specjalnie poświęconej konkursowi stronie www (www.inwestor.neska.pl,

Zasady gry:

Zadaniem Zespołów będzie "inwestowanie", polegające na maksymalnym pomnożeniu wirtualnej kwoty 100 000 złotych, która zostanie przyznana Zespołom na początku konkursu. Inwestowanie polega na złożeniu zlecenia inwestycyjnego z wyszczególnieniem inwestowanych kwot oraz wybranej formy inwestycji (akcje GPW, lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa, waluty obce).
W trakcie trwania konkursu Zespoły będą zobowiązane do składania zleceń inwestycyjnych.
Konkurs rozgrywa się w cyklach tygodniowych. W każdej kolejnej tygodniowej edycji konkursu każdy Zespół będzie uprawniony do złożenia tylko jednego formularza inwestycyjnego, na podstawie którego organizator dokona zapisów i obliczeń określając aktualny stan portfela Zespołu.

 

Aktualna sytuacja

zalety:

 

- ogromna popularność

- forma współzawodnictwa

- partnerzy edukacyjni

 

wady:

- "niezgodność" formy inwestowania w konkursie (raz na tydzień) z rzeczywistością (codziennie)

- duża pracochłonnośc obliczeń

- duże koszty promocji

- konieczność pozyskiwania sponsorów

Cele projektu

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół, którzy stworzą reprezentację (w dalszej części Regulaminu - Zespół), obiorą nazwę i będą uczestniczyć w konkursie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Zespół może liczyć nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 osoby. Uczeń Szkoły, uczestniczący w Konkursie może być członkiem tylko jednego Zespołu. 

Cele projetu:

- poznanie podstawowych metod inwestowania gotówki w Polsce

- poznanie zasad składania zleceń giełdowych

- poznanie sposobów przewidywania przyszłej wartości inwestycji

- umiejętność analizowania podstawowych wskaźników finansowych

- umiejętnośc obliczania przyszłej wartości inwestycji

- współpraca w zespole

- kształtowanie systematyczności i punktualności

 

Cele strategiczne projektu:

- stworzenie serwisu www z możliwością automatycznej rejestracji uczestników oraz możliwością składania zleceń inwestycyjnych on-line, utworzenie kont "rachunków" dla uczestników z aktualnymi danymi

- nagroda dla najlepszego inwestora (zespołu) - wycieczka na Giełdę papierów Wartościowych w WarszawieMiejsce i czas realizacji

Luty - kwiecień 2011

Rejestracja do gry 01 - 28 luty

Składanie zleceń, etapy:

28 II, 4 III, 11 III, 19 III, 26 III, 1 IV, 8 IV, 15 IV

ZAKOŃCZENIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 22 IV.

Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów - dzień zakończenia roku szkolnego dla maturzystów (uczestnicy konkursu z klas maturalnych)

10 VI 2011 - święto 85 lecia szkoły (pozostali uczestnicy)

Systematycznie wraz z poszczególnymi etapami konkursu na stronie projektu publikowane są rankingi uczestników wg notowań wartości portfeli inwestycyjnych.

Wykorzystanie grantu

- Organizacja wycieczki do siedziby Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie

- Zakup nagród dla zwycięzców

- Zlecenie opracowania strony www projektu, zawierającego formularze zgłoszeń i inwestycji do corocznej organizacji konkursu on-line.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone