« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00217
Doświadczenia młodych naukowców

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Założeniami projektu jest prowadzenie zajęć z uczniami, podczas których wykonują oni samodzielnie doświadczenia. Na lekcjach, podczas roku szkolnego, mało jest czasu aby to przeprowadzać. Grupa chetnych i zainteresowanych młodych ludzi już w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w takich zajeciach. Materał powstały w ich trakcje posłuży do prezentacji na lekcjach  do zainteresowania innych przedmiotem. Podczas zajęć będzie prowadzona dokumentacja w postaci zdjęciowej oraz, jak sie uda, w postaci krótkich filmików. Oczywiście każde doświadczenie porzedzone jest omówieniem czego dotyczy, a po zakończeniu wyciągane są wnioski. Mam nadzieję, że uda mi sie zainteresować większą grupę osób tym przedsięwzięciem. Na razie uczestniczy w tych zajęciach 12 osób.

Cele projektu

Zainteresowanie uczniów zjawiskami występującymi w otaczającym ich świecie.

Pokazanie i uzmysłowienie młodym ludziom, że zjawiska fizyczne spotykają na codzień w swoim życiu.

Wyczulenie uczniów na zagrożenia płynace z nieznajomości niektórych zjawisk fizycznych.

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz świadomego postrzegania zjawisk w życiu codziennym oraz otaczającym nas świecie.

Rozwijanie umiejętności tworczego i samodzielnego myślenia.

Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych w Gliwicach;
październik 2010-  czerwiec 2011

Wykorzystanie grantu

W przypadku głównej nagrody- zamierzam ją przeznaczyć na zakup tablicy interaktywnej w celu przeprowadzania na żywo eksperymentów pokazowych  podczas zajęć z projektu z użyciem interfejsu pomiarowego ( tabele wyników, wykresy, analizy wykresów). Gdy doświadczenie jest zapisane na filmie, można przeanalizzować je kolejno klatka po klatce i wyciągać wnioski. Wszysttko na tablicy zapisane jest automatycznie, więc raz zapisane doświadzcenie czy wyniki doświadczeń można wykorzystywać wielokrotnie.

W przypadku innej nagrody pieniężnej zamierzam wykorzystać ją na zakup zestawów doświadczalnych do pracowni fizycznej.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone