« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00206
Co kryje w sobie Ziemia Nadnotecka?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Ziemia Nadnotecka to z pewnością miejsce szczególne na mapie Polski. Jest oazą ciszy, spokoju i zielonych lasów. Pradolina Noteci z Puszczą Notecką zajmuje znaczące pod względem ekologicznym miejsce na ziemiach polskich i obszarze Niżu Europejskiego. To miejsce, które swym bogactwem zapewnia człowiekowi byt, pracę i wypoczynek. Ze względu na walory przyrodnicze i bogatą historię ziemi, której główny nerw stanowi Noteć, imię jej postanowiono nadać naszemu Gimnazjum. Jesteśmy z tego powodu dumni, ale i ciekawi, co takiego kryje w sobie ta ziemia? Wspólnie z młodzieżą naszej niewielkiej szkoły, do której uczęszcza obecnie 234 uczniów postanowiliśmy to zbadać. Wraz z uczniami klas drugich zadaliśmy sobie pytanie kluczowe, które stało się TEMATEM PROJEKTU GIMNAZJALNEGO: Co kryje w sobie Ziemia Nadnotecka?  Do głównego tematu projektu edukacyjnego ustalono i rozpoczęto działania w kilkunastu podtematach, które finalnie na publicznej prezentacji zbiorczej utworzą całość. Nad pracą zespołów uczniowskich czuwa 16 opiekunów (nauczycieli). Obecnie trwają działania nad „podprojektami” o następujących tematach:

1) Walory przyrodnicze Ziemi Nadnoteckiej (opiekun p. C. Jagiełka)

2) Badanie zanieczyszczeń na terenie Ziemi Nadnoteckiej (opiekun S. Lala)

3)   Czy na Ziemi Nadnoteckiej możliwe jest wytwarzanie ekologicznej energii? (opiekun M. Beska)

4) Gmina Drawsko w statystykach. (opiekun. J. Krawiecka)

5) Jakie dziedzictwo kulturowe dała nam historia regionu? (opiekun T. Kubiś)

6) Artyści Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun J. Muchel)

7) Jak dawniej nad Notecią mieszkano?(opiekun M. Dymek)

8) Józef Chociszewski - poeta dla ludu (opiekun A. Malisz)

9) Jak  gwara Mazurów Wieleńskich wpisuje się w nasz język mówiony? (opiekun I. Nowak)

10) Jak gwara Mazurów wpisuje się w nasz język mówiony?

      Specjalny numer szkolnej gazetki Gimbus.  ( opiekun K. Giś)

11) Ile waży śnieżny puch  (na dachu naszej szkoły) i co z tego  wynika? (opiekun W. Gapski)

12) Przedstawienie teatralne przygotowane na podstawie miejscowych legend. (opiekun K. Naplocha)

13) Skąd pochodził mój dziadek, pradziadek… – migracje miejscowej ludności. (opiekun M .Jechalik)

14) Odkrywamy talenty Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun A. Tymek – Tondel)

15) Stare gry i zabawy (opiekun M. Kowal)

16) Życie i działalność sportowa Józefa Noji. Ścieżki rowerowe na Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun J. Kapuścińska)

Każda grupa projektowa to zespoły 4-5 osobowe utworzone przez wszystkich uczniów klas drugich. Większość uczniowskich grup jest już za półmetkiem swoich zaplanowanych działań, inne grupy są w trakcie realizacji wyznaczonych celów lub już zakończyli pracę i przygotowują się do publicznego wystąpienia. Nauczyciele kontrolują pracę uczniów przeprowadzając konsultacje na których dają wskazówki, zachęcają do działania i podsuwają pomysły, pracują z uczniami w terenie, pomagają przeprowadzać wywiady i spotkania. Powstający projekt będzie zawierał opracowania teoretyczne, dokumentację fotograficzną, albumy, wywiady, makiety, modele, mapy, rzeźby, prace manualne, eksperymenty, przedstawienia teatralne, specjalny numer gazetki szkolnej, gry i zabawy sprawnościowe.

Podejmowane działania szczegółowe w danych podtematach, które podczas prezentacji utworzą całość do tematu głównego projektu: „CO KRYJE W SOBIE ZIEMIA NADNOTECKA?” obejmują:

 

FIZYKA

1) Czy na Ziemi Nadnoteckiej możliwe jest wytwarzanie ekologicznej energii? (opiekun M. Beska)

 • Zgromadzenie informacji na temat młynów wodnych, wiatraków istniejących już na terenie Ziemi Nadnoteckiej lub będących w planach budowy.
 • Historia młynu wodnego w Kamienniku.
 • Zebranie informacji na temat modelu koła wodnego/ młynu (dowolnego).
 • Wykonanie modelu koła/młynu wodnego.

BIOLOGIA

2) Walory przyrodnicze Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun C. Jagiełka)

 • Wykonanie zdjęć „dziewiczych” miejsc Ziemi Nadnoteckiej.
 • Wykonanie przyrodniczego filmu o naszym regionie.
 • Utworzenie zbioru materiałów źródłowych.
 • Skarbiec prac manualnych.

CHEMIA

3) Badanie zanieczyszczeń na terenie Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun S. Lala)

 • Jakie zanieczyszczenia występują w naszej okolicy i czym są spowodowane? (powietrze, gleba i woda)
 • Jak zapobiegać tym zanieczyszczeniom?
 • Jakie mamy rzeki i obiekty wodne? Opis stanu czystości.
 • Wycieczka nad rzekę (pobranie próbek wody potrzebnych do zbadania w szkolnej pracowni chemicznej.)
 • Na czym polega praca oczyszczalni ścieków?
 • Wycieczka na oczyszczalnie ścieków w Drawskim Młynie i Krzyżu i zapoznanie się z metodami ich oczyszczania.

MATEMATYKA

4) Gmina Drawsko w statystykach. (opiekun. J. Krawiecka)

 • Wyjazd do Urzędu Gminy w Drawsku. Zebranie materiałów od urzędników na temat bezrobocia, przyrostu naturalnego, ilości mieszkańców w danym wieku, poziomu wykształcenia itp.
 • Zestawienie wyników. Utworzenie diagramów, wykresów. Wyciągnięcie wniosków.
 • Przedstawienie wyników w Power Point – utworzenie prezentacji multimedialnej.

JĘZYK NIEMIECKI

5) Jakie dziedzictwo kulturowe dała nam historia regionu? (opiekun T. Kubiś)

 • Chcemy dowiedzieć się, jakie dziedzictwo kulturowe dało nam historyczne położenie na skraju puszczy, dawnej granicy polsko-niemieckiej.
 • Uczestnicy projektu wykonują zadanie pierwsze: W dostępnych źródłach historycznych dowiedz się i zinterpretuj hasło: „Co to jest dziedzictwo kulturowe, jakie możesz podać przykłady dziedzictwa kulturowego z okolicy?”
 • Uczestnicy projektu wykonują zadanie drugie: Przemyśl i  przygotuj trzy pytania do Pani Joanny Woźnicy jako żywej historii lokalnej dotyczące okresu II wojny światowej i czasów, kiedy przez Chełst przebiegała granica polsko-niemiecka.              

ZAJĘCIA TECHNICZNE

6) Artyści Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun J. Muchel)

 • Przygotowanie materiału do wykonania płaskorzeźby - Logo Szkoły.
 • Wykonanie rysunku – Logo  Szkoły.
 • Wykonanie płaskorzeźby – Logo  Szkoły.
 • Przygotowanie pytań do wywiadu z miejscowym artystą.
 • Przeprowadzenie wywiadu z miejscowym artystą.

HISTORIA

7) Jak dawniej nad Notecią mieszkano? (opiekun M. Dymek)

 • Zgromadzenie dokumentacji dotyczącej dawnego budownictwa  na terenach Ziemi Nadnoteckiej.
 • Zgromadzenie materiałów do wykonania makiety chaty z przełomu XVIII/XIX wieku.

JĘZYK POLSKI

8) Józef Chociszewski – miejscowy poeta dla ludu (opiekun A. Malisz)

 • Życie osobiste Chociszewskiego
 • Życiorys uwzględniający pobyt w Chełście
 • Grafika – zdjęcia, wywiady
 • Znana twórczość Chociszewskiego
 • Mało znana twórczość Chociszewskiego

JĘZYK POLSKI

9) Jak  gwara Mazurów Wieleńskich wpisuje się w nasz język mówiony? (opiekun I. Nowak)

 • Wykład na temat cech dialektu wielkopolskiego i gwary Mazurów Wieleńskich.
 • Gromadzenie słownictwa gwarowego.
 • Etymologia leksyki gwarowej pochodzenia niemieckiego.
 • Opracowanie słownika gwary Mazurów Wieleńskich.
 • Nagranie wywiadów z osobami operującymi gwarą.
 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. znajomości gwary regionu z uwzględnieniem trzech różnych pokoleń mieszkańców.
 • Opracowanie wyników ankiety.

JĘZYK POLSKI

10) Jak gwara Mazurów Wieleńskich wpisuje się w nasz język mówiony?

       Specjalny numer szkolnej gazetki Gimbus.  ( opiekun K. Giś)

 • Słownik gwary w formie elektronicznej (współpraca z zespołem pani I. Nowak).
 • Wywiad z uczestnikami grupy pani I. Nowak na temat pracy nad realizacją zadań.
 • Złożenie specjalnego numeru szkolnej gazetki Gimbus  z wykorzystaniem materiałów wypracowanych przez zespół p. Nowak oraz przez swoją grupę, m.in. treść ankiety dla gimnazjalistów, wyniki i wnioski wynikające z badań.

MATEMATYKA

11) Ile waży śnieżny puch  (na dachu naszej szkoły) i co z tego wynika? (opiekun W. Gapski)

 • Opracowanie strategii rozwiązania problemu:
 • - wybór metody badawczej
 • - planowanie etapów realizacji zadania
 • - przydział zadań w zespole
 • Opracowanie strategii i techniki prowadzenia pomiarów (zbierania danych)
 • Doświadczalne wyznaczenie związku między masą śniegu, a ilością otrzymanej po jego stopieniu wody.

JĘZYK ANGIELSKI

12) Przedstawienie teatralne przygotowane na podstawie miejscowych legend. (opiekun K. Naplocha)

 • Wyszukanie legend dotyczących Ziemi Nadnoteckiej.
 • Napisanie scenariusza przedstawienia teatralnego.
 • Przygotowanie strojów i scenografii.

GEOGRAFIA

13) Skąd pochodził mój dziadek, pradziadek… – migracje miejscowej ludności. (opiekun M .Jechalik)

 • uczniowie wykonują drzewo genealogiczne swojej rodziny
 • uczniowie opracowują mapę przedstawiającą migracje ludności danej rodziny członka zespołu

RELIGIA

14) Odkrywamy talenty Ziemi Nadnoteckiej. (opiekun A. Tymek – Tondel)

 • Zbieranie informacji o ludziach szczególnie uzdolnionych, mających ciekawe pasje.
 • Przeprowadzenie wywiadów, wykonywanie zdjęć, przygotowanie wystaw.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

15) Stare gry i zabawy (opiekun M. Kowal)

 • Wyszukanie starych gier i zabaw oraz ich selekcja.
 • Wybór najbardziej ciekawych gier i zabaw.
 • Zaprezentowanie „na żywo” wybranych gier i zabaw.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

16) Życie i działalność sportowa Józefa Noji. Ścieżki rowerowe Ziemi Nadnoteckiej.   (opiekun J. Kapuścińska)

 • Wyszukanie informacji dotyczących życia i działalności sportowej Józefa Noji
 • Gromadzenie informacji, mapek, folderów, kronik dotyczących ścieżek rowerowych w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim, gminie Drawsko, gminie Krzyż Wlkp.

 

Cele projektu

 

CELE PROJEKTU:

1.      Ukazanie wizerunku Ziemi Nadnoteckiej – patronki szkoły w odniesieniu do kontekstu historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

2.      Wyszukiwanie i weryfikowanie informacji na temat środowiska lokalnego.

3.      Kreowanie poczucia tożsamości lokalnej i więzi z „Małą Ojczyzną”.

4.      Budzenie odpowiedzialności za portret Ziemi Nadnoteckiej.

5.      Promocja „Ziemi Nadnoteckiej” podczas publicznej prezentacji projektu.

Miejsce i czas realizacji

Finał prac nad całym projektem i jego publiczna prezentacja jest zaplanowana na koniec kwietnia 2011 roku. Cały projekt prezentowany będzie w murach naszej szkoły. Publiczność stanowić będą nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również rodzice, zaproszeni mieszkańcy gminy wraz z miejscowymi władzami samorządowymi.

Wykorzystanie grantu

Ewentualne granty przeznaczylibyśmy na wydanie folderu pod tytułem :      „Co kryje w sobie Ziemia Nadnotecka?”, który skierowany byłby do mieszkańców gminy. Ewentualnie na sfinansowanie (dofinansowanie) ciekawej wycieczki dla uczniów uczestniczących w projekcie, lub na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone