« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00020
Wirtualna wycieczka po Warszawie śladami bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa

Projekt edukacyjny

Opis projektu

     Młodzież pochodząca z małych miejscowości ma utrudnione dotarcie do wiedzy. Często omawia się z nimi zagadnienia dotyczące różnych miejsc opisanych w tekstach literackich, których niestety nie potrafią sobie wyobrazić, bo nigdy ich nie widzieli i znają tylko z opisów. Podobnie jest przy omawianiu powieści Bolesława Prusa "Lalka". Jeden z realizowanych przeze mnie tematów dotyczy Warszawy jako miejsca akcji powieści. Uczniowie w oparciu o przygotowane cytaty z tekstu mają dojść do konkluzji, że miasto jest jeszcze jednym bohaterem lektury.     

      Postanowiłam, że zrealizujemy projekt polonistyczny, którego celem będzie udowodnienie, że współcześnie możemy odbyć wycieczkę po stolicy, ulicami, którymi chodzili Wokulski i Rzecki i zobaczymy obiekty sakralne i świeckie, pomniki, parki, które widzieli bohaterowie. Poza tym realizując projekt wykorzystujący TIK będzie można stworzyć stronę internetową Warszawy, prezentację multimedialną, mapę interaktywną i test on - line, tematycznie związane z realizowanym projektem.

     Prace nad projektem rozpoczęły się od przedstawia uczniom pomysłu i określenia  czasu jego realizacji ( październik 2010 - styczeń 2011 roku). Należy dodać, że jest to kolejny projekt realizowany przeze mnie z tą klasą.

      Uczniowie poznali cele i dowiedzieli się jak będzie wyglądała prezentacja efektów ich pracy. Wstępnie uataliliśmy, że prezentacja w klasie odbedzie się w styczniu, a prezentacja środowiskowa odbędzie się  na kolejnym Szkolnym Festiwalu Nauki, przewidzianym na początek kwietnia 2011 roku.

       Kolejne zajęcia odbyły się w pracowni komputerowej. Uczniowie dobrali sie w grupy zadaniowe ( w zależności od zainteresowań  i uzdolnień informatycznych) i zapoznali z zadaniami, opracowanymi w formie WebQuesta. Poprosiłam uczniów o stworzenie grup 3 - osobowych.

      Po zajęciach w komputerowni i podzieleniu zadań, wspólnie z uczniami  opracowałam specjalny kontrakt dotyczący funkcjonowania całego zespołu. Kontrakt - umowa reguluje m.in. sprawy dotyczące wzajemnego traktowania się uczestników, sposobów komunikowania się itp. Obowiązuje on do końca realizacji projektu.  

Zostały również ustalone terminy konsultacji osobistych poszczególnych grup ze mną ( raz w tygodniu) i zasady kontaktów z wykorzystaniem TIK (maile, telefony, komunikatory).             

Od tej pory uczniowie pracowali nad projektem w domu i tylko w ramach konsultacji spotykali się ze mną lub kontaktowali na odległość i  mówili o tym, na jakim są etapie, jakie mają problemy. Ja z kolei udzielałam im informacji zwrotnej (ocenianie kształtujące).             

Wspólnie ustaliliśmy, że po zaprezentowaniu efektów pracy poszczególnych grup na forum klasy (styczeń) i ocenie, końcowym efektem projektu będzie dwugodzinna konferencja, w trakcie której  będzie miała miejsce  prezentacja wszystkich wypracowanych przez uczniów rezultatów (produktów) projektu przed zaproszonymi gośćmi. Wśród nich  będą uczniowie klas  II i III technikum, gimnazjaliści odwiedzający naszą szkołę w ramach dnia otwartego, rodzice uczniów, reprezentanci lokalnych władz samorządowych i oświatowych oraz przedstawiciele dyrekcji szkoły. Będzie miało to miejsce na początku kwietnia na kolejnym Szkolnym Festiwalu Nauki, który jest jednocześnie dniem otwartym szkoły.

Cele projektu

1. poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajomości treści omawianej

    wcześniej lektury,

2. kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł,

3. przygotowanie materiałów edukacyjnych dla następnych roczników, 

4. kształtowanie umiejętności pracy w zespole,

5. rozwijanie umiejętności pracy metodą projektów,

6. kształcenie umiejętności korzystania z Internetu z zachowaniem praw

    autorskich,

7. ćwiczenie umiejetności tworzenia prezentacji multimedialnych, strony

    internetowej, mapy interaktywnej, testu on - line,

8. wykorzystanie TIK we wzajemnych relacjach, uczeniu się i uczeniu,

9. kształcenie umiejętnosci prezentacji rezultatów swojej pracy (ćwiczenie przed maturą ustną).

 

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany był  na terenie Zespołu Szkół w Górze, w woj. dolnośląskim. Brała w nim udział klasa III technikum (16 uczniów).  Opiekunem była nauczycielka języka polskiego. Termin realizacji październik 2010 - styczeń 2011 roku. Prezentacja i ocena w klasie - styczeń 2011 roku. Dodatkowa preentacja środowiskowa - kwiecień 2011 roku.

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na zrealizowanie wycieczki do Warszawy w celu zobaczenia miejsc, o których uczniowie przeczytali w powieści Bolesława Prusa "Lalka" i widzieli na zdjęciach znalezionych w Internecie. W związku z tym, że młodzież, z którą pracuję nie ma możliwości samodzielnego wyjazdu do stolicy (brak finansów, duża odległość), byłaby to jedyna możliwość zobaczenia stolicy przez młodzież, pochodzącą z niewielkich wsi i miasteczka powiatowego. Jestem przekonana, że dzięki temu mogliby utrwalić swoją wiedzę o lekturze i przeżyć niezapomnianą przygodę. Dodatkowo mogliby nagrać  film i stworzyć fotoreportaż. Byłyby to dwa dodatkowe efekty projektu. Po powrocie mogliby zaprezentować je innym klasom i umieścić na stronie internetowej szkoły lub na joutubie.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone