« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00018
Szlakiem Jana z Czarnolasu w słowie i obrazie - tradycje literackie w naszym regionie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Celem projektu jest budzenie szacunku, wrażliwości młodzieży na poezję, historię, sztukę. Wzbogacanie ich szkolnej wiedzy o praktyczne umiejętności: tworzenie małych galerii prac plastycznych,  kontakt z muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie,  zwiedzanie Kościoła Św. KrzyPodział uczestników na odrębne grupy: sekcja reporterska ża w Zwoleniu i spacer po Sycynie - ślady rodziny Kochanowskich. Ustalenie harmonogramu działań: gromadzenie zdjęć, szkiców, rysunków, wywiad z kustoszem muzeum, redagowanie sprawozdania, notatek do szkolnej kroniki, zbieranie podstawowych danych, faktów,  organizacja wystawy prac- albumów. Celem projektu jest także rozwijanie wśród wybranej grupy młodzieży talentów literackich, organizatorskich czy plastycznych.

Zadania dla grupy:
1. Opracowanie mapy trasy podróży Jana Kochanowskiego na ziemiach polskich i poza granicami kraju (projekt graficzny).
2. Wydarzenia z życia poety - oś czasu (mapa mentalna, praca z tekstami źródłowymi).
3. Przygotowanie wystawki dzieł poety, prac plastycznych i galerii zdjęć.
4. Filozofia renesansu, zasady życiowe, postawy - wizyta w bibliotece publicznej, internet.
5. Ciekawe myśli, sentencje, rady, przesłania – recytacja.
6. Geograficzne ślady - ziemia rodzinna (album)
7. Co Polacy zawdzięczają Kochanowskiemu? – prezentacja multimedialna.

Cele projektu

Rodzaj projektu jest nierozerwalnie połączony z podstawą programową realizowaną w gimnazjum. Obejmuje wycieczkę do Czarnolasu - Sycyny i Zwolenia. Uczniowie poszerzą wiedzę literacką, historyczną i geograficzną. Celem jest też podtrzymywanie więzi z własnym regionem, docenianie osiągnięć przodków, wykorzystanie dostępnych źródeł wiedzy - książka, wywiad z kustoszem, internet. Istotnym czynnikiem jest popularyzacja własnych osiągnięć na forum szkoły. Realizacja projektu ma też na celu rozwijanie wyobraźni, zdolności organizatorskich.

Miejsce i czas realizacji

Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie. Przez dwa-trzy miesiące: zajęcia pozalekcyjne ok. 15-16 godz.

kwiecień - wycieczka ok. 8 g.
maj - prezentacja wyników na forum szkoły

Wykorzystanie grantu

bilety wstępu do muzeum, zakup pamiątek - materiałów do albumów, prezentacji w formie mapy mentalnej jak również multimedialnej, wzbogacenie szkolnego księgozbioru, materiały biurowe i ewentualnie elektroniczne do pracowni polonistycznej i informatycznej

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone