« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00179
Zdrowy Styl Życia

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Zdrowie to najważniejsza rzecz w życiu. Niestety nie jest to aż tak oczywiste, gdy się ma naście lat. Niewłaściwe odżywianie, brak ruchu, stres i używki to zjawisko często występujące wśród młodzieży. Wychodząc naprzeciw zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz narodowej strategii promowanej przez Instytut Żywności i Żywienia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przystąpili do realizacji projektu pt. ,,Zdrowy styl życia,,. Program projektu i  podjęte przez nas działania służą promocji aktywności fizycznejprawidłowego sposobu odżywiania oraz wskazują szkodliwy wpływ używek  na organizm człowieka. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie dowiedzą się, dlaczego złe odżywianie spędza sen z powiek dietetykom i ustalą, jaki wpływ na ten proces ma człowiek.

W ramach projektu realizujemy wiele zadań:

 1. Projekcja filmu - Uczniowie, na kole przyrodniczym lub godzinach wychowawczych, zapoznają się z opracowanym i prezentowanym przez nauczycieli dekalogiem (w oparciu o „Dekalog Zdrowego Stylu Życia” Z. Cendrowskiego) – marzec 2011.  

2. Ogłoszenie wśród młodzieży konkursu na najlepsza prezentację multimedialną na temat zawarty w projekcie – 30 kwietnia 2011, a następnie stworzenie albumu zawierającego najciekawsze prezentacje

3. Ogłoszenie konkursu plastycznego na temat używek zagrażających życiu – kwiecień 2011

4. Spotkanie konsultacyjne z zaproszonym gościem – ekspertem

a) dietetykiem na temat zdrowego odżywiania poszczególnych grup ludności ze szczególnym uwzględnieniem zasad żywienia młodzieży w okresie dojrzewania.

b) instruktorem fitness w celu prezentacji wybranych ćwiczeń ruchowych i ich wpływu na funkcjonowanie organizmu.

c) wykładowcą Politechniki Koszalińskiej – wykład na temat zdrowego odżywiania - marzec 2011

5.  Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, akcja plakatowa od marca do czerwca 2011 roku

 6.      Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu

a)      Wycieczka rowerowa – czerwiec 2011

b)      Festyn sportowo – rekreacyjny 21 marca 2011r.

 7.      Propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży gimnazjalnej w zaprzyjaźnionym z naszą szkołą gimnazjum (pogadanki, akcja plakatowa) – maj 2011

8.      Przeprowadzenie badań (ankieta) na temat zdrowego stylu życia wśród uczniów naszej szkoły

 9.      Udział w ogólnopolskich konkursach:

a)      Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

b)      Konkurs ,,Zdrowy styl życia,,

 

Cele projektu

Celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  1. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  2. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  3. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.
  4. Wskazanie wpływu złego odżywiania /zdrowego stylu życia na zdrowie.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany jest w Zespole  Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu od marca do czerwca 2011 roku

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup nagród dla uczniów za zaangażowanie w realizację projektu oraz biorących udział w konkursach związanych z projektem, a także na organizację wyjazdu na Politechnikę Koszalińską.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone