« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00171
"Grupa wsparcia-Tym żyjemy, to czujemy."

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ma na celu wspieranie i rozwijanie poczynań zespołu muzycznego Grupa wsparcia , który istnieje i działa bardzo dynamicznie od września 2010 r.  w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa  w Białymstoku. Składa się on z sześciu młodych muzyków, mega pozytywnie nastawionych do życia i swojej twórczości.

Zespół tętni życiem dzięki:

 • perkusiście,
 • klawiszowcowi,
 • basiście,
 • gitarzyście akustycznemu,
 • gitarzyście elektrycznemu,
 • harmonijkarzowi – wokaliście.

Rodzajem muzyki, którą gramy, kochamy i czujemy jest rock i blues.

Najbardziej zależy nam na:

 • rozwijaniu naszych talentów i uzdolnień,
 • byciu kreatywnymi, tworzeniu własnej, oryginalnej, niepowtarzalnej muzyki,
 • byciu otwartymi na potrzeby innych, dzieleniu się pasją,
 • wyrażaniu w naszej muzyce pozytywnych uczuć i emocji,
 • pokazaniu, że, by tworzyć i grać, wystarczą chęci, wyznaczone cele oraz pozytywne nastawienie.

Efektem naszych działań są:

 • skomponowane przez nas utwory, m.in. Wrzuć na luz, Ballada, Imput, Boogie, Twenty blues,
 • liczne występy, koncerty w szkole i poza nią: podczas imprezy integracyjnej dla klas pierwszych Razem łatwiej i przyjemniej (wrzesień 2010), uświetnienie podsumowania Tygodnia Nauk Humanistycznych (styczeń2011), udział koncercie akustycznym w I L.O W Białymstoku (luty 2011), udział w akcji charytatywnej Mechaniak Filipkowi (marzec 2011).

W ramach projektu planujemy:

 • spotykać się na licznych próbach, spotkaniach instruktażowych, mających na celu doskonalenie umiejętności muzycznych: gry na instrumentach, wokalu,
 • komponować własne utwory muzyczne,
 • włączyć się do obchodów 90–lecia ZSM,
 • brać udział w imprezach integracyjnych i akcjach charytatywnych, w szkole i poza nią,
 • brać udział w konkursach i przeglądach.
 • ciekawie spędzać wolny czas, realizując się w tym, co naprawdę kochamy i czujemy.

Cele projektu

 • rozwijanie i rozpoznawanie talentów,  uzdolnień muzycznych  oraz potrzeb młodzieży;
 • doskonalenie warsztatu muzycznego, gry na instrumentach, wokalu;
 • rozbudzanie wiary we własne możliwości, w szczególności uczniów z problemami np.: z niską samooceną, zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi;
 • pomoc w przezwyciężaniu nieśmiałości i tremy;
 • pobudzanie do aktywnego udziału w życiu szkoły oraz innych placówek o charakterze edukacyjnym;
 • budowanie poczucia własnej wartości i wyższej samooceny;
 • rozwijanie kreatywności, pobudzanie wrażliwości muzycznej;
 • odkrywanie własnych talentów oraz celów życiowych, odnalezienie własnego miejsca w świecie;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, otwartości, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa;
 • wzbudzanie szacunku do siebie i drugiej osoby, godnego reprezentowania szkoły, uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka, bezinteresownego niesienia pomocy innym (wspieranie akcji charytatywnych), odpowiedzialności za własne czyny, samodzielności.

Miejsce i czas realizacji

Warsztat doskonalimy i doskonalić planujemy 2 razy w tygodniu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, spotykając się na próbach we czwartki godz. 16.00, w soboty godz. 13.00 lub częściej w zależności od potrzeb.
Zamierzamy występować Zespole Szkół Mechanicznych, uświetniając odbywające się uroczystości i imprezy, w innych placówkach edukacyjnych, np. w internacie szkolnym, domu dziecka, na konkursach oraz przeglądach.
Projekt realizowany będzie od maja 2011 roku do maja roku 2012. Zamkniemy go uroczystym koncertem, na którym zaprezentujemy nasze osiągnięcia w postaci samodzielnie skomponowanych i zagranych utworów. 

Wykorzystanie grantu

Pozyskane pieniądze zamierzamy przeznaczyć na niezbędny sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy: mikrofony, mikser i kolumny.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone