« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00170
Gościeszyn. W czasach ziemiaństwa.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W ramach projektu "Gościeszyn. W czasach ziemiaństwa" postanowiliśmy otoczyć opieką pałac w Gościeszynie, który był własnością rodziny Kurnatowskich. Poznając historię Gościeszyna i jego mieszkańców, zamierzamy odtworzyć życie codzienne rodzin ziemiańskich, ich zwyczaje i tradycje, opisać działalność polityczną, gospodarczą i społeczną.

 

Realizacja projektu, została podzielona na trzy etapy.

Etap I. Zebranie informacji dotyczących dziejów zabytku

1. Wyszukiwanie informacji w zbiorach bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych.

2. Rozmowy z osobami znającymi historię zabytku i miejscowości.

3. "Wizje lokalne" w Gościeszynie.

4. Kolekcjonowanie starych pamiątek, pocztówek, fotografii itd.

Etap II. Prezentacja wyników badań

1. Opracowanie sprawozdania.

2. Zainteresowanie projektem lokalnych mediów.

3. Przygotowanie publikacji.

Etap III. Opieka nad zabytkiem

1. Zainteresowanie władz, prywatnych fundatorów potrzebą renowacji zabytku.

2. Zebranie funduszy, na część renowacji budowli oraz wydanie albumu o Gościeszynie.

3. Stworzenie miejsca pamięci.

4. Organizacja gry edukacyjnej.

Zadania z etapu III, zamierzamy realizować w roku szkolnym 2011/ 2012.

Cele projektu

1. Zainteresowanie społeczności lokalnej i uczniowskiej potrzebą ochrony zabytków, wspólne odtwarzanie ich historii, przywracanie pamięci.

2. Zapoznanie uczniów z zasadami prowadzenia badań historycznych.

Miejsce i czas realizacji

Miejsca realizacji projektu:

- w Wolsztynie: Zespół Szkół Zawodowych, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,

- w Poznaniu: Archiwum Państwowe, Archiwum Archidiecezjalne, Muzeum Sztuk Użytkowych,

- pałac w Gościeszynie.

Czas realizacji projektu:

- od XII 2010 r. do V 2011 r., wyszukiwanie informacji w zbiorach bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych, tzw.  "wizje lokalne" na terenie dawnego majątku rodziny Kurnatowskich, gromadzenie pamiątek, rozmowy   z "świadkami historii",

- do X 2011, przygotowanie publikacji na temat pałacu w Gościeszynie,

- V 2012 gra edukacyjna.

Wykorzystanie grantu

Ewentualną wygraną w konkursie, chcielibyśmy przeznaczyć, na realizację zadań związanych z projektem, np:

- sfinansowanie publikacji o pałacu w Gościeszynie zawierającej również zarys historii miejscowości. Naszym marzeniem jest, aby publikacja ta miała postać albumu, w związku z tym, że zebraliśmy dość liczny zbiór starych zdjęć i pocztówek, przedstawiających rodzinę Kurnatowskich, ich rezydencję w Gościeszynie, typowe zajęcia ziemiaństwa. Fotografie te, ilustrują również działalność kółka rolniczego, "Młodych Polek",

- organizację gry edukacyjnej ( np. na nagrody dla uczniów tworzących zespoły / patrole, które przemierzając po gościeszyńskim majątku przeniosą się w świat dawnego ziemiaństwa; wypożyczenie kostiumów, strojów z epoki),

- stworzenie miejsca pamięci ( wg nas najbardziej odpowiednim miejscem, byłaby dawna pałacowa biblioteka, która wymaga gruntownego remontu).

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone