« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00166
Borowa Wieś oczami uczniów

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Główne założenia:

Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom, mieszkańcom Borowej Wsi (sołectwo Mikołowa), przeszłość ich „małej ojczyzny”. Uczniowie przez kilka miesięcy pod okiem nauczyciela historii gromadzą materiały potrzebne do stworzenia wirtualnego przewodnika po historii i zabytkach Borowej Wsi > www.borowa.ubf.pl

Internetowy przewodnik będzie podstawowym źródłem informacji o miejscowości zarówno dla potencjalnych turystów, jak i mieszkańców Borowej Wsi i Mikołowa.

Treści zawarte w przewodniku:

 • Historia miejscowości
 • Najważniejsze zabytki i atrakcje
 • Ważne dla miejscowości postacie
 • Informator podręczny
 • Materiały źródłowe, mapy, zdjęcia 

Organizacja:

 • Zespół Szkół nr 2 w Mikołowie - Gimnazjum nr 3 
 • opiekun mgr Przemysław Noparlik

Współpraca:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie 
 • Parafia katolicka św. Mikołaja w Mikołowie
 • Sołtys Borowej Wsi
 • Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie
 • Stowarzyszenie "Genius Loci - Duch Miejsca"

Patronat honorowy:

 • Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów

Kontakt:

 • adres mailowy: borowa.wies@wp.pl
 • adres przewodnika: www.borowa.ubf.pl

Cele projektu

Cel główny:

 • budowa internetowego przewodnika po historii, zabytkach i kulturze Borowej Wsi

Cele dodatkowe:

 • promocja szkoły oraz miejscowości
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich wśród uczniów
 • pogłębienie zainteresowania uczniów historią ich „małej ojczyzny”
 • zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu
 • doskonalenie umiejetności wyszukiwania i selekcji materiałów źródłowych, redakcji tekstów, pracy w grupie

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

 • Borowa Wieś: główny obszar działań
 • Mikołów: biblioteka, kościoły, rynek i ratusz, izba muzealna
 • Chudów: zamek Gierałtowskich

Czas realizacji: 

 • Rozpoczęcie projektu: listopad 2010 roku 
 • Zakończenie projektu: maj 2011 roku 

Prezentacje i warsztaty w szkole:

 • Borowa Wieś na starych zdjęciach i pocztówkach
 • Borowa Wieś na starych mapach
 • Co mówią książki o naszej miejscowości?
 • Borowa Wieś w okresie II wojny światowej
 • Zabytki archeologiczne w okolicy
 • Szkoła znana i nieznana

Warsztaty poza szkołą:  

 • Jak poruszać się w bibliotece? (Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie)
 • Ludzie wokół nas (Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”)
 • Jakie obowiązki ma sołtys i czego może się dowiedzieć od uczniów? (spotkanie z sołtysem w sołtysówce)

Wycieczki:

 • Kultura ludowa ziemi pszczyńskiej (Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie)
 • Katolicy na Górnym Śląsku (kościół p.w. św. Mikołaja w Borowej Wsi)
 • Ewangelicy na Górnym Śląsku (kościół ewangelicko-augsburski, cmentarz)
 • Żydzi na Górnym Śląsku (cmentarz żydowski w Mikołowie)
 • Początki przemysłu na Górnym Śląsku (zwiedzanie Rudy Śląskiej)
 • Od wsi do części dużego miasta (miejsce dawnego młyna nad Promną, dawna szkoła, sołtysówka)
 • Niespodzianki w naszych lasach (kamienie graniczne ziemi pszczyńskiej)
 • Zabytki w naszej okolicy (wycieczka rowerowa na zemek do Chudowa)

Pozostałe:

 • Konkurs historyczny pt. „Co wiem o Borowej Wsi?”
 • Festyn rycerski w szkole (na zakończenie projektu)

Wykorzystanie grantu

Publikacja przewodnika w formie książki.

Publikacja opracowanego w ramach projektu przewodnika będzie ukoronowaniem kilkumiesięcznych poszukiwań uczniów. Do tej pory na rynku wydawniczym nie pojawił się przewodnik po naszej miejscowości, a publikacje o sąsiednich osadach tylko wspominają o Borowej Wsi.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone