« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00163
100 lat od zdobycia Bieguna Południowego, czyli znany i nieznany ląd Antarktydy.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Uczestnicy:

Uczestnikami projektu jest kilkunastu pomysłowych uczniów przyrodniczej  klasy 2A Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Opiekunem wychowawczyni – nauczyciel geografii.

Pomysł projektu zrodził się spontanicznie podczas lekcji o Antarktydzie. Kiedy poznawaliśmy datę zdobycia bieguna, okazało się, że w tym roku mija 100 lat od jego zdobycia. Nasza wychowawczyni wciągnęła nas w projekt i podzieliła na małe grupy, a pomysły same zaczęły nam przychodzić do głowy. Zapewne w miarę zbliżania się Dnia Antarktydy, który zamierzamy zorganizować, będzie jeszcze więcej pomysłów do zrealizowania. Stąd w przygotowaniach do Dnia Antarktydy weźmie udział cała nasza klasa. Zobaczymy czy nam się uda. Mamy wiele pomysłów, sporo czasu i wychowawczynię, która będzie na pewno pilnować terminów.

 Antarktyda – biały Eden, to jeden z najpiękniejszych i najbardziej surowych zakątków naszej planety, do którego dotarcie zajęło ludziom najwięcej czasu.

To jedyny kontynent śniegu, lodu i skał…

To jedyny kontynent gdzie nie ma McDonald'sa…

To jedyny kontynent gdzie lato jest też zimą…

To jedyny kontynent gdzie znajduje się pustynia lodowa…

 To tylko niektóre ciekawostki, które powinny już zachęcić do zapoznania się z tym niezwykłym miejscem na ziemi.

 Projekt nasz będzie opierał się na nowatorskiej metodzie pracy wykorzystującej technologię informacyjną, czyli WebQuestu. Jednak nie będzie to jedyna metoda, a jedynie wspomagająca bez narzucania konkretnych stron do przeglądania. Dodatkowo wykorzystamy wywiady z osobami, quizy, konkursy, testy mające za zadanie zainteresowanie uczniów tym kontynentem.

Projekt w naszym gimnazjum zostanie zakończony realizacją Dnia Antarktydy w 100 rocznicę zdobycia Bieguna Południowego przez Roalda Amundsena przypadającą na grudzień 2011 roku. Mamy w planach zorganizować również wystawę zdjęć z Antarktydy.

 

Na całość przedsięwzięcia składają się trzy mini projekty:
1. Zdobycie Bieguna Południowego wczoraj i dzisiaj - 1911 i 2011

- dramatyczna historia dotarcia do Bieguna Południowego – zebranie historycznych materiałów i prześledzenie tras pierwszych wypraw na biegun

- wyprawy na biegun dziś – zebranie informacji o zagranicznych i polskich wyprawach na biegun w ciągu ostatnich lat

- porównanie warunków (możliwości techniczne, przygotowanie) zdobywania bieguna w 1911 roku i obecnie, czym dysponowano kiedyś, a czym dzisiaj?

- jak dotrzeć na biegun? Pieszo, psim zaprzęgiem, a może jeszcze inaczej?

- czy poza geograficznym Biegunem Południowym jest na Antarktydzie jakiś jeszcze?

- czy każdy może iść na biegun? Czy niepełnosprawni mogą dotrzeć na tak odległy kontynent?

- ciekawostki o Antarktydzie – wykorzystanie najciekawszych materiałów z Internetu oraz ze spotkań z podróżnikami

 
2. Jeden wiek wiedzy o Antarktydzie. Czy kontynent kryje jakieś tajemnice?

- Antarktyda dobrem wszystkich? – traktat Antarktyczny

- pionierzy, którzy dali początek badaniom nad różnorodnością Antarktydy

- położenie Antarktydy. Czy ma coś wspólnego z ogromnym lądolodem?

- jak poradzić sobie z dniem i nocą polarną? Czy nasz organizm może się do tego przyzwyczaić?

- ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna kontynentu – znajdziemy niespodzianki?

- jak powstał i co kryje w sobie lód antarktyczny?

- flora i fauna Antarktydy – konkurs na najpiękniejszy atlas

- stacje badawcze na Antarktydzie

- poznanie nowych dziedzin naukowych: oceanografii, geomorfologii, geologii, glacjologii, meteorologii, klimatologii, sejsmologii, magnetyzmu, ekologii, które są wykorzystywane przez stacje badawcze na Antarktydzie

- zorganizowanie testu z wiadomości o Antarktydzie, a wyniki ogłoszone zostaną na Dniu Antarktydy

- atrakcje turystyczne na tak niesamowicie zimnym kontynencie – spotkanie z podróżnikiem, który odwiedził Antarktydę

- wystawy, filmy i spotkania opisujące ten niesamowity kawałek naszego świata


3. Klimat Antarktydy - jak bardzo się zmienił i jak człowiek na niego wpływa.

- klimat odległego rejonu świata

- efekt cieplarniany i jego wpływ na Antarktydę

- dziura ozonowa nad Antarktydą i jej skutki

- czy w tak surowym klimacie da się mieszkać?

- jak dbać o siebie zimą, kiedy temperatura spada 10 stopni poniżej zera? (jest to możliwe w naszym klimacie, a więc mamy duże prawdopodobieństwo „zasmakowania” zimna Antarktydy)

- czy na Antarktydzie można się opalić? – wywiad z kosmetyczką umieszczony na tablicach szkolnych.

- wykorzystanie informacji z Internetu do oceny strony ekologów w sprawie korzystania przez turystów z atrakcji tego rejonu

Cele projektu

Celem projektu jest pokazanie jednego z najbardziej odległych, najmniej znanych i najzimniejszych krańców naszego świata, poprzez aktywność zorientowaną na dociekanie, w której większość lub całość informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z Internetu, ale również:

 • spożytkowanie czasu ucznia, aby bardziej skupić się na użyciu informacji niż na ich szukaniu oraz aby wspomóc myślenie ucznia na poziomie analizy, syntezy i oceny.
 • poszukiwanie materiałów historycznych i uczczenie 100-lecia zdobycia Bieguna Południowego.
 • rozwinięcie komunikacji, pracy w grupie, rozwiązywanie problemów, oraz krytycznego i twórczego myślenia. Uczniowie poprzez badanie kwestii kontrowersyjnych, jakimi są np. zanieczyszczenie środowiska, dziura ozonowa czy ocieplenie klimatu, muszą znalezione informacje przetworzyć i na podstawie faktów dojść do moralnych i etycznych wniosków, czy wkraczanie na tereny Antarktydy nie „przysłuży” się do wyniszczenia tego niesamowitego kontynentu.
 • współpraca w małych grupach wykaże korzyści wynikające ze zgodnej współpracy w celu osiągnięcia dobrych efektów. Korzystanie z bibliotek miejskich ma rozbudzić zainteresowania czytelnicze.
 • publiczna prezentacja tego projektu ma dać uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny. Od małych grup projektowych zależy cały efekt finalny.

Zakończeniem projektu będzie Dzień Antarktydy w ramach, którego uczniowie klasy stworzą:

- prezentację multimedialną o Antarktydzie. Prezentacja będzie dostępna także na stronie szkoły, aby każdy mógł zobaczyć efekty naszej pracy, oraz poznać to niebywałe miejsce. Pragniemy, aby ta prezentacja była niezwykła, z pięknymi obrazami tego niebywałego rejonu świata. Ma dokładnie pokazać, jak na przestrzeni 100 lat zmienił się ten „niezwykły” skarb świata

- spotkanie z podróżnikiem - polarnikiem

- konkurs wiedzy o Antarktydzie

- galerię fotograficzną o Antarktydzie dzięki zdjęciom udostępnionym przez zaprzyjaźnioną osobę, która była na Antarktydzie i prowadziła badania naukowe

- w miarę możliwości zorganizujemy lodową kuchnię

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

 • Gimnazjum nr 2 w Krakowie

Czas realizacji:

 • marzec 2011 - wybór tematu projektu, ustalenie celów naszego przedsięwzięcia i planu pracy, harmonogram zadań poszczególnych grup tematycznych, nawiązanie kontaktu z osobą, która była na Antarktydzie i wyraziła zgodę na pomoc w projekcie i użyczenie zdjęć, rejestracja projektu na stronie wydawnictwa Nowa Era
 • marzec – czerwiec 2011 – nawiązanie kontaktów z instytucjami/osobami prowadzącymi badania na Antarktydzie, oglądamy filmy o Antarktydzie w Travel Channel – cykl 5 filmów z serii „Lód – Tajemnica, Monotonia, Tragedie, Ssaki, Różnorodność” oraz „Gniewna Planeta – Antarktyda”, oraz inne w miarę możliwości; gromadzenie materiałów przez poszczególne grupy w ramach swojego mini projektu
 • wrzesień – październik 2011 – spotkanie z podróżnikiem, spotkanie z kosmetyczką, spotkanie z przedstawicielem biura podróży – jak trudno jest zorganizować wyjazd na Antarktydę, tworzymy wspólną prezentację,
 • listopad 2011 – przygotowanie wystawy fotograficznej, gazetek ściennych
 • początek grudnia - nauczyciel geografii przeprowadza konkurs wiedzy o Antarktydzie
 • 14 grudnia 2011–  w 100 lat od zdobycia bieguna przez Amundsena - Dzień Antarktydy – quizy, prezentacja galerii fotograficznej, publiczny pokaz prezentacji –„100 lat od zdobycia Bieguna Południowego, czyli znany i nieznany ląd Antarktydy”, zaproszenie podróżnika – polarnika na wykład o wyprawach na Antarktydę.

Wykorzystanie grantu

Za pieniądze z wygranej nie uda nam się pojechać na Antarktydę (a szkoda!), ale może ktoś z nas połknie bakcyla i będzie chciał podróżować po świecie i odwiedzić ten kontynent.

Ewentualne wygrane pieniądze wydamy na przygotowanie projektu, czyli m.in. sfinansowanie wystawy – wydruk zdjęć w dużym formacie oraz zakup antyram, zakup filmów do pracowni geograficznej oraz map obszarów polarnych, abyśmy mogli w jeszcze ciekawszy sposób poznawać świat na lekcjach geografii, zakup sprzętu multimedialnego, dzięki, któremu mielibyśmy możliwość wyświetlania na dużym ekranie filmów, wyjście do kina na film o tematyce antarktycznej.

Część pieniążków przeznaczylibyśmy na zakup ciekawych nagród dla uczestników konkursów, aby były one wielką zachętą do zdobywania wiedzy oraz antarktycznych upominków dla uczestników projektu, aby przypominały im o przedsięwzięciu, w którym wzięli udział.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone