« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00133
Adaptacja filmowa wybranego opowiadania Edgara Allana Poe

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 "NIE WIESZ CO? ZAGRAJ Z POE!"

Pod tym hasłem kryje się cały zamysł naszego wielkiego przedsięwzięcia.Adaptacja filmowa wybranego opowiadania E. A. Poe” to projekt interdyscyplinarny, zakładający wzajemne uzupełnianie i przenikanie się przedmiotów takich jak: język polski, język angielski i informatyka. Jest przeznaczony dla uczniów II klasy gimnazjum. Kilkuosobowa grupa młodzieży, biorąca udział w tym projekcie ma zagwarantowany bogaty wachlarz zajęć oraz zadań do wykonania.

            Po pierwsze uczniowie muszą zapoznać się z kilkoma opowiadaniami amerykańskiego pisarza E. A. Poe. Spośród nich wybierają jedno, które w sposób szczególny przypadło im do gustu. Pomocnym w doborze utworu będzie opiekun (polonista), który jednocześnie wprowadzi cały zespół w  świat pisarza. Opowiadanie to zostanie szczegółowo omówione, zanalizowane i przerobione na scenariusz filmowy, z uwzględnieniem wszelkich aspektów (liczba aktorów, dobór muzyki, scenografia itp.).

            W kolejnym etapie, gimnazjaliści  pod bacznym okiem opiekuna przetłumaczą dialogi znajdujące się w scenariuszu, na język angielski. Tutaj będą mieli szansę na zapoznanie się z różnymi technikami przekładu językowego. Następnie wezmą udział  w próbach mających na celu doskonalenie gry aktorskiej  (akcent angielski, intonację, odpowiednią mimikę, gestykulację, ruch ciała) oraz rozwijających umiejętności reżyserskie, operatora kamery  czy scenografa. Kolejnym elementem realizacji projektu będzie nakręcenie filmu oraz jego złożenie, dzięki pomocy nauczyciela informatyki.

            Na koniec ( w okolicach czerwca 2011 roku ) przewidziana jest premiera filmu, który zostanie wyświetlony podczas wybranej uroczystości szkolnej. Wówczas zorganizujemy akcję promocyjną: rozwieszenie ogłoszeń, wysłanie zaproszeń, umieszczenie plakatów, rozdanie ulotek, wyświetlenie prezentacji multimedialnej w szkole, której celem będzie zgromadzenie widowni. Film zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest  zainspirowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy  w zespole. Ponadto  dzięki projektowi,  uczniowie:

 • Pogłębiają zainteresowanie literaturą powszechną;
 • Poznają postać amerykańskiego pisarza E. A. Poe, cechy jego twórczości, prądy i postawy z nim związane ( psychologizm postaci, gotyk, ból istnienia, „czarny romantyzm”);
 • Zapoznają się z różnymi technikami przekładu językowego oraz audiowizualnego;
 • Rozbudzają wrażliwość estetyczną;
 • Rozwijają wyobraźnię;
 • Nabywają umiejętności planowania i konsekwencji w realizacji ustalonych zadań;
 • Podnoszą kompetencje kluczowe z informatyki;
 • Kształtują społeczeństwo informacyjne;
 • Znają podstawowe techniki operatorskie, sposoby montażu obrazu i dźwięku;
 • Potrafią wykazać się kreatywnym działaniem;
 • Nabywają umiejętności wyrażania własnych pomysłów, współpracy i odpowiedzialności;
 • Podnoszą umiejętności posługiwania się aplikacjami multimedialnymi;
 • Znają budowę scenariusza filmowego, potrafią przerobić opowiadanie na scenariusz pracując w grupie;
 • Kształcą i rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez  stosowanie zwrotów i wykorzystując różne sposoby tłumaczenia. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie- Gorcach

 miasto Boguszów-Gorce (praca w plenerze)

Czas realizacji:

 • FAZA WSTĘPNA: MARZEC 2011
 • FAZA REALIZACJI: KWIECIEŃ-MAJ 2011
 • FAZA PODSUMOWUJĄCA: CZERWIEC 2011

Wykorzystanie grantu

Zakup kamery i sprzętu potrzebnego do nakręcenia filmu. Sfinansowanie  uczniom  udziału w warsztatach filomowo- fotograficznych. 

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone