« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00012
Szlakiem 7 Częstochowskiej Dywizji Piechoty

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt składa się z trzech części :

  • Przygotowanie ścieżki edukacyjnej
  • Rajd rowerowy
  • Piknik historyczny

Opis projektu znajduje się w załączniku Rajd 7

Cele projektu

  • Kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej wśród młodziży
  • Kształtowanie świadomości ekologicznej
  • Inspirowanie młodzieży do podjęcia samodzielnych postaw badawczych
  • Pielęgnowanie postaw patriotycznych
  • Dbanie o walory turystyczne regionu
  • Rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami społecznymi

Miejsce i czas realizacji

Miejscem realizacji jest Częstochowa, czas marzec - czerwiec 2011

Wykorzystanie grantu

Środki pozyskane wykorzystalibyśmy na przygotowanie pikniku historycznego - posiłek dla uczestników, folder z realizacji ścieżki edukacyjnej, porządkowanie terenu wokół częstochowski bunkrów.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone