« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00011
Oddziaływania elektrostatyczne wokół nas

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Wykonywanie doświadczeń fizycznych związanych z oddziaływaniem elektrostatycznym. Doświadczenia będą wykonywane za pomocą przedmiotów i materiałów codziennego użytku (PMCU). Uczniowie:

  • wykonają modele silników elektrostatycznych,
  • wykonają model akceleratora elektrostatycznego, 
  • wykonają model filtra elektrostatycznego,
  •  wykonają model silnika dielektrycznego,  
  • zobrazują lnie pola elektrostatycznego, 
  • poznają podstawowe sposoby elektryzowania ciał , 
  • wykonają ekologiczny model ogniwa Volty,
  •  będą wyszukiwać występowanie zjawisk związanych z elektryzowaniem ciał w w życiu codziennym  w ekologii, technice i w przyrodzie. 

Wszystkie działania uczniów bandą systematycznie dokumentowane za pomocą fotografii cyfrowej i klipów video. Duży nacisk kładzony jest na wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) podczas realizacji projektu. Grupy zadaniowe bandą komunikować się za pomocą komunikatorów internetowych jak i  przy użyciu strony internetowej. Uczniowie bandą komentować swoje sukcesy za pomocą strony internetowej - facebook (profil już został założony). Profil na facebooku to: Tales Milet

Cele projektu

Cel ogólny projektu: uwrażliwić uczniów na fakt, że zjawiska związane z elektryzowaniem ciał  są wszechobecne - występują one "wokół nas", a także nawet często i "w nas samych".

Cele operacyjne

Uczeń:potrafi wykonywać doświadczenia fizyczne w celu uzyskania zakładanych efektów, potrafi przewidywać efekty doświadczeń, potrafi planować doświadczenie fizyczne, potrafi obsługiwać i stosować TIK w procesie realizacji projektu, potorfi współpracować w grupie i ponosić odpowiedzialność za efekty swojej pracy. 

Kształtowanie postawy nie tylko "biorcy", ale i postawy "dawcy". Kształtowanie postawy samozadowolenia z   z efektów swojej pracy.

Miejsce i czas realizacji

Pracownia fizyczna, pracownia informatyczna, dom rodzinny ucznia.

Czas realizacji: od grudnia 2010 do końca kwietnia 2011.

Wykorzystanie grantu

Grant zamierzam wykorzytać na zakup przyrządów (pomocy naukowych) niezbędnych do realizacji projektu np. maszyny elektrostatycznej, induktora wysokiego napięcia. Planuję także zorganizować na koniec projektu wycieczkę na pokazy fizyczne do najbliższego ośrodka akademickiego. Zamierzam także pokryć w ten sposób cześć kosztów dla dzieci z rodzin z  trudną sytuacją materialną. Uważam, że nauczania za pomocą projektów stwarza tym dzieciom jedyną szansę na pokazanie się i na pozytywne dowartościowanie.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone