Projekty
Mapa dobrze zaPROJEKTowanej edukacji

Mapę Dobrze zaPROJEKTowanej Edukacji tworzą projekty edukacyjne zgłoszone w dziewięciu kolejnych edycjach konkursu „Projekt z klasą”. Mapa pokazuje skalę zaangażowania w pracę metodą projektu w poszczególnych województwach.

Każda szkoła biorąca udział w kolejnych edycjach konkursu znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła”.

Tytuł ten został potwierdzony specjalnym Certyfikatem oraz „wirtualną odznaką” do zamieszczenia na stronie internetowej placówki.

Jeśli zobaczysz na stronie internetowej placówki ten znaczek, możesz być pewny, że szkoła:
  • podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
  • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
  • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
  • poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
  • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.


Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła to taka, która poprzez promowanie pracy metodą projektu w szczególny sposób dba o rozwijanie umiejętności kluczowych, wprowadza niestandardowe formy nauki, motywując uczniów do większej aktywności.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone